Parlement

Bij de laatste verkiezingen werd ik rechtstreeks verkozen tot Vlaams Volksvertegenwoordiger. Ik focus mij op welzijn en sociale economie.
Mijn fractie heeft mij bovendien afgevaardigd als deelstaatsenator. Daar kan ik mij verder verdiepen in mensenrechten, justitie en ethische kwesties.
Er is geen enkele reden om te geloven dat we in die toekomst slechter af zullen zijn dan vandaag. Of dat we het met minder zullen moeten stellen. Ik streef naar een land waar het steeds beter wordt om te leven. Zonder al te veel betutteling en met vertrouwen in mensen. Een land waarin we samenwerken, omdat we geloven dat dingen samen doen, je sterker maakt. Om zo’n land te maken zijn er een paar dingen nodig : Lef, ambitie, verantwoordelijkheid én goesting. Dat zijn liberale eigenschappen. Hier onder geef ik u in chronologische volgorde de initiatieven die ik in het Vlaams Parlement en de senaat genomen heb.


3,4 miljoen euro extra voorzien voor Impulseo voor 2018

artikel

Stopzetting uitbetalingen Impulseo

Tijdens de plenaire vergadering van 25 oktober jl., uitte Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) haar ongerustheid over de stopzetting van uitbetalingen binnen het Impulsfonds. Zij kaartte aan dat Impulseo-steunpunten destijds werden opgericht om huisartsen aan te moedigen zich in regio’s te vestigen waar er een tekort aan huisartsen was. Daarna is er ook een administratieve ondersteuning gekomen voor huisartsen, voor zowel groeps- als solopraktijken.

Lees meer

Beter en genderneutraal vaccineren tegen HPV.

artikel

Vandaag pleitte Martine Taelman er in het parlement voor om de scholen te laten kiezen voor het betere vaccin tegen HPV en er ook jongens mee te vaccineren.

Lees meer

België moet archief van VN-commissie over de oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog opvragen en voor het publiek toegankelijk maken

artikel

Senator Martine Taelman (Open Vld) wil dat de Belgische regering naar het voorbeeld van de Britse regering een integrale kopie vraagt bij de VN van het uitgebreide archief van de VN-commissie voor de oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog opdat het archief ook in ons land toegankelijk wordt gesteld voor het grote publiek. Deze vraag sluit aan bij een eerder betoog in die zin Veerle Vanden Daelen, de conservator van de Kazerne Dossin en ze lijkt me meer dan terecht stelt Taelman.

Lees meer

“Preventie en structurele oplossingen nodig voor ‘high risk’-jongeren”

artikel

Open Vld benadrukt de nood om moeilijke jongeren te blijven begeleiden

Lees meer

Persberichten

Social media

Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info