Lokaal

Sinds de verkiezingen van 2012 is Open Vld-Grobbendonk-Grobos met hun ervaren mensen én jong liberaal geweld van de meerderheid naar de oppositie verhuisd. Het resultaat is een geweldig team van mandatarissen die één gemeenschappelijk doel voor ogen hebben: de belangen van de inwoners van Grobbendonk en Bouwel dienen door het gevoerde beleid kritisch tegen het licht te houden, de mensen hierover te informeren en zelf constructieve voorstellen in te dienen.

In april 2017 stapten zij over naar het gloednieuwe project GiB, dat staat voor Gemeente in Beweging, maar ook de G en de B van Grobbendonk en Bouwel in de verf zet. GiB is onafhankelijk van nationale partijen en kan haar eigen koers varen. Zo is het mogelijk om mensen te verbinden en een gezonde mix te krijgen van vernieuwing en ervaring. Om er meer over te weten, kan u surfen naar de facebookpagina van GiB: https://www.facebook.com/GiBGrobbendonkBouwel/

Als Vlaams Parlementslid verdedigt Martine Taelman Grobbendonk, Bouwel en bij uitbreiding de hele Kempen in Brussel.

Hierover leest u meer in onderstaande artikels.

Uw suggesties zijn welkom op de contactpagina.

Lokale Persberichten

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer

Aannemer wegenis-en rioleringswerken N13 pas deze week aangesteld

artikel

Op de gemeenteraad van 10 oktober ’17 kaartte GiB het gebrek aan vooruitgang van de werkzaamheden aan de reeds enkele maanden afgesloten N13 tussen het Aldhem hotel en Herentals aan. Het blijkt dat de aannemer pas in november, aan het begin van de winter dus, zal kunnen beginnen werken.  Tot op heden gebeurden enkel voorbereidende werkzaamheden.  Reeds september vorig jaar vroeg GiB aandacht voor het ontbreken van een aanbestedingsdossier voor de wegenis- en rioleringswerken, maar dat zette het bestuur nog niet aan tot actie.

Lees meer

Lokale Pers