Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Op het einde van vorige legislatuur (eind 2011), nadat de verkiezingen al geweest waren en ook de nieuwe coalitie reeds gevormd was- diende Open Vld een afgewerkt en aanbestedingsklaar dossier in op de gemeenteraad. Een privé-ondernemer zou 30.000€ betalen, zou het stukje patrimonium volledig opknappen (een renovatie die de gemeente minstens  1 miljoen euro zou gekost hebben)  en de gemeente zou bovendien eigenaar worden van een volledig afgewerkte polyvalente zaal, ook te gebruiken als kantoor (voor vb dienstverlening van het OCMW) in het vernieuwde gebouw. Niet alleen zou dit voor Bouwel waardevolle gebouw bewaard zijn gebleven en een nieuwe bestemming gekregen hebben, het zou de gemeente nog geld opgebracht hebben ook. De mensen van het huidige bestuur, die toen nog oppositie waren  (N-VA en sp.a) of reeds met hun hart bij de nieuwe coalitie zaten (CD&V), hebben dit dossier toen gekelderd.

Ver(k)rottingsstrategie

Open Vld –ondertussen opgegaan in GiB (gemeente in beweging)- heeft er vanaf het begin van hun oppositiekuur op aangedrongen dat de nieuwe meerderheid (N-VA, sp.a en CD&V) dit dossier toch zou oplossen. In elke burgerkrant of publicatie namen we het op voor dit stukje Bouwels erfgoed. Helaas viel deze vraag in dovemans oren. Het gebouw werd 5 jaar lang verwaarloosd en is vandaag omzeggens een krot. In de meerjarenplanning stond de verkoop al langer aangekondigd. Enkel GiB en Vlaams belang stemden daar tegen. 

Vreemde bochten

De mandatarissen die zich thans tot De Burgers hebben bekeerd -Janssen (ex- CD&V) en Franssen (ex-sp.a)- konden zich blijkbaar wél vinden in het idee van de verkoop.  Op de gemeenteraad bleef de meerderheid immers oorverdovend stil over het dossier. Gisteren op de Buurtbabbel van het bestuur, werd bevestigd dat het gebouw zou verkocht worden. Daar ontstond nogal wat oproer over, een discussie die vandaag wordt verder gezet op sociale media. De Bouwelaar vreest dat de kern volledig dood wordt gemaakt door de zoveelste uitverkoop. GiB deelt die mening.

Dossier opnieuw leven inblazen

Het zijn enkel de mandatarissen van GiB, namelijk Martine Taelman, Paul Van Rompaey, Ulrich Anthonis, Herman Wouters en Alex Van Peer, die zich blijvend hebben ingezet voor het redden van het oude gemeentehuis. Al wie zich bij deze strijd aansluit: graag! Maar de verantwoordelijkheid van de volledige meerderheid van NVA, sp.a en CD&V, inclusief de mandatarissen die zich inmiddels tot Burgers hebben uitgeroepen, blijft immens.

Er lag een zeer goede oplossing voor, die én het gebouw zou bewaren, er vijf woongelegenheden zou creëren, én een volledig ingerichte vergaderruimte voor gemeente en verenigingen (geschatte prijs 260.000euro) aan het gemeentelijk patrimonium zou toevoegen. Als klap op de vuurpijl zou dit de gemeente nog 30.000euro opbrengen! Martine Taelman (GiB) “ Het wordt hoog tijd dat álle verantwoordelijken eindelijk eens zouden uitleggen waarom ze dit dossier in de vuilbak kieperden. ” Marianne Verhaert (lijsttrekker GiB) sluit zich hierbij aan: “ GiB wil zich engageren om te proberen dit dossier nieuw leven in te blazen als de gemeenteraad onze raadsleden daar nu eens zou in steunen.” 

 

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info