“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Het wijzigen van een GRS is een intensieve procedure die niet zo snel wordt opgestart. Daarom is het essentieel deze kans optimaal te benutten. In het huidige beleid rond weekendzones wordt gekozen voor een uitdoofscenario vanaf 2029.  Dat betekent dat men nog een bijzonder woonrecht toestaat tot en met 31 december 2029. Nadien wordt de situatie voor deze bewoners, die heel wat investeringen hebben gedaan, zoals het aanleggen van nutsleidingen en wegenis, zeer onzeker,

“WONEN IN HET BOS”

GiB is het niet eens met het voorstel dat aan de Gecoro gedaan werd. Bovendien druist het in tegen alle beloftes die de huidige meerderheid aan de weekendbewoners heeft gedaan. GiB stelt voor dat de gemeente een nieuwe basis voorziet in haar GRS namelijk “wonen in het bos”; gemeenten als Schilde  deden het ons al voor. Dat geeft de bewoners een woonrecht, waar ze al zo lang op hopen. Ze hebben dan geen onzekerheid meer maar krijgen wel voorwaarden voor wat er kan en wat niet. Stedenbouwkundig zijn er dan beperkingen zoals een maximum bouwvolume van bijvoorbeeld  900 m3. GiB bracht dit als extra punt aan op de gemeenteraad van  14 november.
Gelukkig konden de raadsleden van GiB de meerderheid overtuigen en werd het punt met grote meerderheid aanvaard. “Het is nu belangrijk dat de meerderheid in het GRS het wonen in bosrijk karakter voor de weekendzones goed motiveert zodat op korte termijn een ruimtelijk uitvoeringsplan kan opgemaakt worden dat rechtszekerheid biedt aan de inwoners, “ aldus de initiatiefnemers Marianne Verhaert en Martine Taelman.

 

Martine Taelman, fractieleider GiB in de gemeenteraad

Marianne Verhaert, lijsttrekker en voorzitter van GiB

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info