OCMW Grobbendonk blijft slachtoffer van politieke spelletjes

Al van bij het aantreden van deze meerderheid in 2012, lijdt het OCMW het meest onder de politieke afrekeningen die er gaande zijn tussen N-VA en CD&V, met de sp.a die erbij staat te kijken. Ook de recente ‘onafhankelijke’ bemiddelingspoging is, ondanks de kostprijs van 66.000€, gedoemd om te mislukken, aldus Open Vld.

Op de gemeenteraad van 12 januari vroeg Open Vld om eindelijk werk te maken van een échte oplossing voor de aanslepende problemen in het OCMW van Grobbendonk.

Naar aanleiding van de goedkeuring van de aangepaste meerjarenplanning en budget voor 2016 herinnerde fractieleider Martine Taelman aan de petitie die in het najaar van 2015 werd rondgestuurd door het personeel van het rusthuis. Hierin werd nogmaals de alarmbel geluid: de dienstverlening naar de bewoners van het rusthuis toe komt volgens de ondertekenaars in het gedrang. Door de aanhoudende problemen zijn er reeds verschillende personeelsleden opgestapt. Er zijn ook heel wat langdurig zieken.. Open Vld herhaalt de vraag aan de (nieuwe) burgemeester om een oplossing uit te werken.

Vooral de melding dat omwille van het personeelsgebrek ouderen soms al vanaf 5 uur ’s morgens uit hun bed gehaald worden om te wassen, doet Martine Taelman steigeren. OCMW raadslid Marianne Verhaert had eind vorig jaar in het OCMW gevraagd om halftijds een bijkomend personeelslid aan te werven voor bepaalde duur. De meerderheid ging hier niet op in.

Anderzijds wordt er wel 66.000 euro uitgegeven aan een bemiddelingspoging door een privéfirma, Stanwick, terwijl er ook een gratis bemiddelaar voorhanden was via de provincie. Martine Taelman uitte haar bezorgdheid over het gebrek aan onafhankelijkheid van de bemiddeling. De raad besliste om het aangeduide bureau een verkennend gesprek te laten voeren met drie raadsleden van de meerderheid. Dit ‘gesprek’ wordt zeer ruim geïnterpreteerd, blijkbaar zijn deze raadsleden samen met de bemiddelaar reeds een coachingstraject aan het uitstippelen zonder dat de bemiddelaar alle klokken gehoord heeft. Wanneer een bemiddelingstraject heel duidelijk enkel vanuit de hoek van de meerderheid wordt gestuurd, schept dit geen vertrouwen naar het personeel toe. “De kans is dan ook heel groot dat deze –dure- bemiddelingspoging al van bij het begin tot mislukken gedoemd is,” stelt Martine Taelman. Marianne Verhaert: “ Men had met de 66.000 euro van de belastingbetaler dan beter twee personeelsleden voor het rusthuis betaald.”

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info