NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). Zij wees de minister op zijn plicht om de richtlijnen van Vlarem (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning) toe te passen, die stellen dat de Vlaamse Regering op gezette tijden metingen dient uit te voeren naar geluidshinder. Indien er vaststellingen gebeuren voor geluidsoverschrijdingen, dienen er gepaste maatregelen getroffen te worden, zoals het plaatsen van geluidsschermen in de buurt van woonwijken.

Taelman preciseerde hoe onder andere de bewoners ter hoogte van afrit 20 (Herentals-West) en de woonwijken ter hoogte van de Perlamoenalaan gewag maken van toenemende geluidshinder. De laatste geluidsmetingen zouden dateren van een een achttal jaren geleden. De resultaten toen scoorden net onder de normen waarbij maatregelen verplicht worden. Rekening houdend met het feit dat er toen nog fluisterasfalt lag, vroeg Taelman naar een huidige stand van zaken en of nieuwe metingen zich niet opdringen.

De minister kondigde aan dat op de E313 ter hoogte van Grobbendonk in de toekomst een wegbedekking in doorgaand gewapend beton voorzien wordt.  Voor wat betreft de woonwijk gelegen in Timmermanslei, Dennenlaan, Perlamoenalaan en Pallieterdreef zullen er in de loop van 2018 geluidsmetingen uitgevoerd worden. 

Martine Taelman: “We zijn tevreden dat er nieuwe geluidsmetingen aangekondigd worden. 2018 is niets te vroeg! Bij overschrijding van de normen zullen we de minister herinneren aan zijn plicht tot gepaste maatregelen en verwachten we dat er snel wordt overgegaan tot actie door het Vlaamse Gewest.”

 

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info