Nood aan een initiatief tegen Geluidsoverlast in Grobbendonk.

De bewoners van de Grobbendonkse wijken rondom de autostrade (E 313) klagen regelmatig de geluidsoverlast van de autostrade aan.

Een Europese richtlijn dwingt Vlaanderen om op gezette tijden metingen uit te voeren naar geluidshinder, bijvoorbeeld aan autostrades, en indien er vaststellingen gebeuren voor geluidsoverschrijdingen, er dan ook gepaste maatregelen voor te treffen, zoals geluidsschermen. Op een schriftelijke parlementaire vraag van Martine Taelman (Open Vld) antwoordde minister van mobiliteit Ben Weyts recent dat er de afgelopen jaren 66 metingen uitgevoerd werden in 7 meetcampagnes. Hierbij kwamen Limburg, Olen en Ranst aan bod, maar Grobbendonk niet. Hij antwoordde verder dat er nieuwe metingen gepland zijn, maar weer niet in Grobbendonk.

Martine Taelman: “Wij (GiB) zullen er tijdens de gemeenteraad bij de meerderheid op aandringen om Grobbendonk –na de werken op de E313- mee te laten opnemen bij de volgende geluidsmetingen. Met deze inspanning kan het bestuur er blijk van geven dat ze de klachten van de mensen ernstig nemen.”

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info