“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

Recent werd op de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) een voorstel gedaan om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. De bewoners van de zones verliezen dus hun woonrecht vanaf 2029. GiB vindt dat een gemiste kans en pleitte in de gemeenteraad van 27 juni voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Het wijzigen van een GRS is een intensieve procedure die niet zo snel wordt opgestart. Daarom is het essentieel deze kans optimaal te benutten. Het huidige kader rond weekendzones voorziet een uitdoofscenario. Dat betekent dat de huidige bewoners mogen blijven wonen, maar dat er na hun verhuis of eventueel overlijden niemand meer mag komen wonen in deze woning, dus dat er dan enkel verblijf voor recreatie mogelijk is. In de praktijk ligt dit echter moeilijk. Zo verbiedt binnenlandse zaken aan een gemeente om iemand te weigeren die zich komt inschrijven om te wonen, ook in een weekendzone. Verder laat Vlaamse wetgeving toe dat er in een weekendzone –weliswaar beperkt- kan gebouwd worden. Die gronden zijn bovendien verkaveld. Een gemeente kan dus geen bouwvergunning weigeren aan een aanvrager die aan de voorwaarden voldoet. Bepaalde zones in Grobbendonk sluiten ook aan bij woonkernen. Praktisch kan je dus niemand verhinderen van er zich de facto te vestigen. Geen initiatief nemen is hetzelfde als alles op zijn beloop laten en tot geen oplossing komen. GiB liet met haar concreet voorstel zien hoe het beter kan.

“WONEN IN HET BOS”

GiB is het niet eens met het voorstel dat aan de Gecoro gedaan werd. Bovendien druist het in tegen alle beloftes die de huidige meerderheid aan de weekendbewoners heeft gedaan. GiB stelt voor dat de gemeente een nieuwe basis voorziet in haar GRS namelijk “wonen in het bos”; gemeenten als Wuustwezel deden het ons al voor. Dat geeft de bewoners een woonrecht, waar ze al zo lang op hopen. Ze hebben dan geen onzekerheid meer maar krijgen wel strikte voorwaarden voor wat er kan en wat niet. Stedenbouwkundig zijn er dan strenge beperkingen zoals een maximum bouwvolume van 80m3, bijvoorbeeld. GiB pleitte er tijdens de recentste gemeenteraad voor dat het gemeentebestuur tijdig bijstuurt.

Martine Taelman: “Ik vind het jammer dat het bestuur zich verschuilt achter het excuus dat de hogere overheid dit alternatief nooit zal goedkeuren. GiB vindt dat de meerderheid het aan de bewoners verplicht is om met een gefundeerde motivatie ook de hogere overheden te overtuigen dat wonen in bosgebied voor bepaalde zones in onze gemeente een goede oplossing zou zijn. ”

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info