GiB start reeds met eerste initiatieven.

Onlangs werd het lokale project GiB (Gemeente in beweging) voorgesteld. De mandatarissen van Open Vld-Grobos zullen voortaan initiatieven ontwikkelen in naam van GiB. 

Het nieuwe project lanceerde op de gemeenteraad van 18 april 2017 meteen enkele nieuwe ideeën.

VOETBALGOALTJES OP HET PLEINTJE VAN LARIKSBOS

Het pleintje ter hoogte van Lariksbos is een fijn plein, waar regelmatig kinderen samenkomen om te spelen en te voetballen. GiB kan dit natuurlijk alleen maar aanmoedigen. Met een beperkte investering kan dit buurtpleintje nog aantrekkelijker gemaakt worden. GiB wil graag dat de gemeente er voetbalgoaltjes plaatst. De mandatarissen van GiB hebben dit punt op de gemeenteraad van 18 april aangekaart en hebben de toezegging van het College gekregen dat er werk van zou worden gemaakt.

BESTRIJD ZWERFVUIL

Grobbendonk en Bouwel kennen jammer genoeg een probleem van zwerfvuil. GiB is er van overtuigd dat - mits een sensibiliseringscampagne- veel kan opgelost worden. Naar analogie met Limburg, die in samenwerking met OVAM massaal hun burgers hebben opgeroepen om zwerfvuil aan te pakken, zou ook Grobbendonk iets kunnen ondernemen. Limburg introduceerde daarom de ‘claimkaart’, waarbij een individu, een straat of een buurt een plekje in de gemeente kan ‘claimen’ om voortaan netjes te houden. Het sensibiliserende karakter van zwerfvuil opruimen is niet te onderschatten: zo een voorbeeld wordt gevolgd en achteloze wegwerpers gaan tweemaal nadenken alvorens ze weer een blikje in de berm gooien. Ook de gemeente kan natuurlijk haar verantwoordelijkheid nemen. Het is een én-én verhaal. De gemeente zou vb ook (jeugd)verenigingen kunnen betrekken in de strijd tegen zwerfvuil. GiB heeft dan ook oproep aan het gemeentebestuur gedaan om een degelijk actieplan zwerfvuil uit te werken.

BIJKOMEND ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK OP DE MC CAIN SITE

Grobbendonk heeft wellicht nog vele verborgen archeologische schatten in de grond zitten. Vooral waar het bedrijf van Mc Cain gestaan heeft, was er vroeger een Romeins dorpscentrum en is de vindplaats van oudheidkundige artefacten hoogstwaarschijnlijk. Er is vroeger al een archeologisch onderzoek gebeurd en er is toen wel wat gevonden. Volgens het College is er inmiddels een nieuw onderzoek gebeurd, met opnieuw enkele vondsten.

Martine Taelman: “Wij hebben al verschillende malen gevraagd om de bevolking inspraak te geven over wat er met de site moet gebeuren. Het bestuur laat dat volledig over aan de projectontwikkelaar, wat wij geen goed idee vinden.”

GiB heeft aan het gemeentebestuur dan op zijn minst gevraagd om de plaats waar vroeger de Romeinse nederzetting was, mee op te nemen in de visie over wat moet gebeuren met de site. Gelukkig had schepen Fransen daar wel oren naar. Zij zou dat aan projectontwikkelaar voorstellen. Het gaat tenslotte over een waardevol stukje erfgoed voor Grobbendonk.

ONDUIDELIJKHEID BIJ FINANCIERING ASFALTERINGSWERKEN

Enkele weken geleden werden er in Grobbendonk en Bouwel herstellingswerken uitgevoerd aan asfaltwegen. Gewezen schepen en GiB-gemeenteraadslid Paul Van Rompaey stelt zich ernstig vragen over de manier waarop deze toekenning gebeurd is en bevroeg bevoegd schepen Cambré gisteren tijdens de gemeenteraad. De schepen kon op geen van de vragen antwoorden, werd vooral erg boos en maakte er zich van af met te zeggen dat hij later de antwoorden zou overmaken.

De werken werden gegund aan Hoogmartens wegenbouw tegen het inschrijvingsbedrag van 95.947,40 € (excl. BTW) of 116.096,35 € (incl. BTW). Er werd uiteindelijk voor een bedrag van 46.910,45 € (excl. BTW) aan meerwerken goedgekeurd en besteld. Dat is bijna 50% meer dan het voorziene bedrag. Uiteindelijk werd er een eindstaat opgemaakt voor deze werken van 112.440.32 € (excl. BTW) na de prijsherziening kwam dit bedag op 113.427,20 € (excl. BTW). Er waren ook onduidelijkheden over een BTW door medecontractant. Van Rompaey stelde daarop terecht onderstaande (onbeantwoorde) vragen:

1. Hoe komt het dat deze werken werden toegewezen aan een bedrag dat +/- 50% hoger was dan de raming?

2. Hoe komt het dat uiteindelijk de werken dan weer werden uitgevoerd voor een ander bedrag, nog steeds +/- 17.500 € hoger dan de eerste raming?

3. Waarom wordt er gesproken over medecontractant terwijl de gemeente wel BTW moet betalen?

 

VRAAG OP CONTROLES NAAR SLUIPVERKEER

Tijdens de gemeenteraad van 18 april jl vroegen de mandatarissen van GiB aan het gemeentebestuur om controles te houden naar het sluipverkeer van vrachtwagens in de Heirbaan. Ze vroegen ook metingen met betrekking tot het verkeer en de snelheid om op basis daarvan gerichte maatregelen te kunnen nemen.

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info