Open Vld –Grobos wil slimme verkeerslichten en verkeersremmers aan brug en Albertkanaalstraat in Grobbendonk

Fractieleider Martine Taelman (Open Vld-Grobos) zal vandaag tijdens de gemeenteraad in Grobbendonk nogmaals aandringen op afdoende oplossingen voor het toegenomen verkeer rondom de industrieweg.

Open Vld –Grobos deed bij het gemeentebestuur al meermaals een oproep om werk te maken van een oplossing voor het gevaarlijke verkeer op de industrieweg en de omliggende woonwijken. Martine Taelman bevroeg hiervoor Vlaams minister Weyts. Maar blijkbaar vindt de N-VA Grobbendonk geen prioriteit. “Alles is er in orde” volgens de N-VA-minister.

Maar dat vinden de burgers zelf niet, en Open Vld-Grobos ook niet. Het enige wat er tot nu toe gedaan werd, is fietsjes op de weg schilderen ‘om de fietsers te beschermen’ en de Albertkanaalstraat enkelrichting te maken. Dit heeft als resultaat dat er heel veel sluipverkeer naar de woonwijk rond de Sperwerlaan en Nachtegalendreef geleid wordt.  

Martine Taelman (fractieleider Open Vld-Grobos): “Wij willen die enkelrichting afschaffen en zullen op de gemeenteraad voorstellen om er slimme lichten te plaatsen aan de brug en de Albertkanaalstraat. Tevens vragen we om bijkomende verkeersremmers in de woonwijken, die het voor vrachtwagens  onmogelijk maken de wijken in te rijden. Deze oplossingen zullen veel beter tegemoet komen aan de huidige problemen. De beste oplossing blijft een tweede brug als extra ontsluiting van de Industrieweg, maar het huidige bestuur weet het dossier niet door te drukken.”

Recent berichtte de lokale pers over de grote toename van de goederentrafiek over het Albertkanaal. Een goede zaak, maar met alweer een verzwaring van het verkeer op en rondom de industrieweg. De buurtbewoners reageren en vragen om actie en een dringende oplossing voor de toegenomen mobiliteitsproblemen. Het voorstel van Open Vld-Grobos , samen met al hun vorige inspanningen in dit dossier, leiden hopelijk toch tot enige beweging bij het bestuur.

 

 

 

 

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info