Minister Vandeurzen laat de verslavingszorg in de Kempen in de wachtkamer staan

Martine Taelman (Open Vld) is blij dat zij een bondgenoot krijgt met de stad en de Drugmonitor Turnhout in haar aandringen op een residentieel afkickcentrum in de Kempen. In haar eerdere parlementaire initiatieven kwam de flinke onderbedeling van de Kempen inzake drughulpverlening al meermaals naar boven.

In de pers van 15 december lezen wij dat de stad Turnhout pleit voor een bovenlokaal residentieel afkickcentrum als grootste prioriteit, aldus de Drugmonitor Turnhout. Volgens Martine Taelman (Open Vld) besluiten zij terecht dat dat een zaak is voor de hele Kempen. Mensen die nu willen afkicken, moeten al naar Antwerpen, maar daar komen ze op wachtlijsten terecht. Zij zouden veel sneller geholpen moeten worden en tegelijk veel dichter bij huis. Ook de andere voorgestelde initiatieven juicht Taelman toe.

Ik ben blij dat een betrouwbaar onderzoek bevestigt wat ik al lang aanklaag: De Kempen wordt benadeeld inzake drughulpverlening en dat moet rechtgezet worden. Helaas kijkt minister Vandeurzen de andere kant op.”, aldus Taelman.

Haar laatste parlementair initiatief hierover dateert van 14 december jl, met een schriftelijke vraag zowel aan Vlaamse als Federale bevoegdheden. Ook op 28 september jl. luidde zij via een schriftelijke vraag aan minister Vandeurzen de alarmklok over de drughulpverlening in de Kempen. In zijn toenmalig antwoord stelde de minister dat hij er zich enerzijds bewust is dat de regio Kempen onderbedeeld is qua zorgaanbod in vergelijking met andere regio’s in Vlaanderen maar tegelijkertijd geeft hij mee dat er daar momenteel geen concrete stappen worden gezet tot een uitbreiding van het aanbod inzake verslavingszorg. Met andere woorden, de minister trekt er geen extra euro voor uit.

De Kempen wordt, wat betreft verslavingszorg, stiefmoederlijk behandeld. De Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), die het merendeel van de druggerelateerde zorg opnemen, worden ondergefinancierd. De Cijfers spreken voor zich: 5,29€ per inwoner in de Kempen wordt toegekend aan de CGG tegenover een Vlaams gemiddelde van 8,45€ per inwoner. Dit vertaalt zich in een kloof van 1.405.859€ of ongeveer 22 voltijdse hulpverleners. Ook het huidige aanbod drughulp in de Kempen is ontoereikend: 17,2VTE voor een populatie in het arrondissement Turnhout van ca. 444.892 inwoners. Dit al ontoereikende aanbod dreigt in de toekomst nog te verminderen.

Taelman: “Achter deze cijfers schuilen mensenlevens. Verslaafden die eruit willen geraken vinden onvoldoende hulp en geraken aldus gedemotiveerd met alle gevolgen van dien voor de verslaafde en zijn/haar familie. Ik hoop dat deze nieuwe cijfers de minister zullen mobiliseren.” 

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info