Minister Vandeurzen laat de verslavingszorg in de Kempen in de wachtkamer staan

Vlaams Parlementslid Martine Taelman (Open Vld) is teleurgesteld dat de Vlaamse Minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V) geen bijkomende financiering uitrekt voor de levensnoodzakelijke uitbreiding van het aanbod voor drugshulpverlening in de Kempen. In zijn antwoord op een parlementaire vraag van Taelman stelde de minister dat hij er zich enerzijds bewust is dat de regio Kempen onderbedeeld is qua zorgaanbod in vergelijking met andere regio’s in Vlaanderen maar tegelijkertijd geeft hij mee dat er daar momenteel geen concrete stappen worden gezet tot een uitbreiding van het aanbod inzake verslavingszorg.

Taelman: “Ondanks een recente vraag van de Kempense burgemeesters via een motivatienota met betrekking tot de drugshulpverlening in de Kempen en het ontbreken van degelijke opvang zijn er geen concrete stappen gezet. De minister toont begrip en dat apprecieer ik, maar jammer genoeg blijft het hierbij.” 

De Kempen wordt, wat betreft verslavingszorg, stiefmoederlijk behandeld. De Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), die het merendeel van de druggerelateerde zorg opnemen, worden ondergefinancierd in de Kempen. De Cijfers spreken voor zich: 5,29€ per inwoner in de Kempen wordt toegekend aan de CGG tegenover een Vlaams gemiddelde van 8,45€ per inwoner. Dit vertaalt zich in een kloof van 1.405.859€ of ongeveer 22 voltijdse hulpverleners. 

Taelman: “Achter deze cijfers schuilen mensenlevens. Verslaafden die eruit willen geraken vinden onvoldoende hulp en geraken aldus gedemotiveerd met alle gevolgen van dien voor de verslaafde en zijn/haar familie”.

Jammer genoeg is het zeker niet zo dat er minder drugsverslaafden zijn in de Kempen vergeleken met andere regio’s en toch is er sprake van een onderbedeling inzake drugshulpbegeleiding. De realiteit is schrijnend. Het huidige aanbod drughulp in de Kempen is ontoereikend: 17,2VTE voor een populatie in het arrondissement Turnhout van ca. 444.892 inwoners. Dit al ontoereikende aanbod dreigt in de toekomst nog te verminderen. Reeds in 2014 werd dit aangekaart in een uitgebreid stavingsdossier en onlangs nog hebben de Kempische burgemeesters het tekort in verslavingszorg en begeleiding aangekaart.

De Minister gaf aan dat  de zorg steeds meer via regionale netwerken wordt georganiseerd, wat mogelijkheden biedt om een ongelijkmatige spreiding in overleg deels recht te trekken. “Persoonlijk vind ik dat dit zeker op korte termijn geen perspectief biedt op een concrete verbetering van de drughulpverlening in de Kempen en dus te kort schiet”, aldus Taelman. 

Ik dring er dan ook op aan dat er enerzijds op korte termijn concrete stappen worden gezet om bijkomende hulpverleners in te zetten om mensen te begeleiden in hun strijd tegen een drugsverslaving. Ook dring ik erop aan dat de structurele onderfinanciering van de Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in de Kempen in een concreet stappenplan wordt weggewerkt”, besluit Taelman.

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info