Minister belooft oplossing voor Stan

Het Laatste Nieuws/Kempen,

Do. 13 Okt. 2016, Pagina 18

Stan Andries (5), die door zijn complexe vorm van autisme al door twaalf instellingen werd geweigerd, was gisteren hét gespreksonderwerp in het Vlaams parlement. Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) belooft volgend jaar extra budget vrij te maken voor extreme zorggevallen zoals de kleine Olenaar. Hij gaat ook bekijken of het budget van ongeveer 40.000 euro dat instellingen krijgen om hem op te vangen naar zijn ouders kan gaan om Stan thuis te verzorgen.

Toen de ouders van Stan begin deze week met hun verhaal naar buiten kwamen in deze krant, was het hun bedoeling om het probleem bespreekbaar te maken. "In dat doel zijn we zéker gelukt. Ons verhaal heeft duidelijk iets losgemaakt bij de politici", zegt mama Sofie Verreydt-Vennekens tevreden. Maar liefst drie Vlaams parlementsleden - onder wie ook de Grobbendonkse Martine Taelman (Open Vld) en Tine van der Vloet (N-VA) uit Merksplas - dienden een vraag in tijdens de plenaire vergadering van gisteren. Veertig minuten lang is er over vergaderd. Bij elk van de drie parlementsleden droop het ongeloof van de huidige gang van zaken eraf.

"Hoe komt het in godsnaam dat ouders al meer dan vier jaar voor hun eigen zoon moeten zorgen, er een budget beschikbaar is, maar dat niet kan worden gebruikt omdat geen enkele instelling hun zoon toelaat? Onbegrijpelijk", klonk het unaniem bij de drie vragenstellers. "Is er geen mogelijkheid om dat gezin onmiddellijk ademruimte te geven? Kan de convenant niet omgezet worden naar een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) zodat die ouders tenminste al enige vorm van steun krijgen voor de zorgen van hun kind?", vroeg Taelman. De convenant bevat een bedrag van 42.658 euro, toegekend voor Stan door Jongerenwelzijn, waarmee een voorziening extra hulp kan inkopen ter ondersteuning. "Jongerenwelzijn vraagt geduld. Maar hoeveel geduld hebben die ouders al moeten hebben? Je kan aan hen toch niet nòg eens vragen om te wachten. Het budget is aanwezig, enkel de regelgeving om dit budget persoonsvolgend in te zetten ontbreekt", zei van der Vloet.

Wel geld, geen opvang

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zei begrip te hebben voor de moeilijke situatie van Stan en zijn ouders. "Het gaat hier om een bijzonder complexe situatie, ook op medisch vlak. Maar het zal je maar overkomen: het geld is er, maar een aangepast aanbod niet", zei Vandeurzen. "Ik ga de vraag stellen aan het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) of het mogelijk is om de convenant om te switchen naar een PAB. Niet alleen voor Stan, maar voor al die gevallen dan. Van de tweehonderd complexe dossiers die we dit jaar hebben binnengekregen, zijn er nog maar vijf - waartoe ook dat van Stan behoort - die in een escalatieprocedure zitten en waarover vergaderingen worden opgestart."

Gedwongen opname

Vandeurzen zei dat er op korte termijn een oplossing komt voor Stan, desnoods via een gedwongen opname. De minister beloofde ook dat volgend jaar de 117,5 miljoen euro die naar uitbreidingsmogelijkheden voor mensen met een handicap gaan, prioritair naar de zorg voor zware autismegevallen - zoals Stan - zullen gaan. "In die probleemsector liggen de grootste noden, zo blijkt nu", vervolgde Vandeurzen.

Op lange termijn wordt er gewerkt aan een persoonsvolgende financiering voor mensen met een handicap, zodat zij of hun omgeving zelf eigenaar zijn van hun persoonsvolgend budget. Bij volwassenen treedt die nieuwe regel al in januari 2017 in werking. Voor minderjarigen is de overheid nog bezig met die hervorming. Een concrete timing staat er nog niet op. In 2017 start de Vlaamse overheid al wel voor minderjarigen met een basisondersteuningsbudget, wat neerkomt op 300 euro per maand en per minderjarige met een handicap.

De ouders van Stan hopen dat er geen 'Stan-dossiers' meer opgestart moeten worden. "Zelf weet ik als opvoedster hoe ik thuis alles in goede banen moet leiden, maar ik maak me zorgen over de andere tweehonderd kinderen per jaar", zegt mama Sofie. "Bovendien, over die gedwongen opname waarover Vandeurzen het heeft, maak ik mij echt zorgen. Van zulke toestanden wordt niemand blij, noch het kind en de ouders, noch de instelling. In zo'n moeilijk hulpverleningsproces draait alles om vertrouwen."

JOLIEN BOECKX ■

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info