90km/uur in de bebouwde kom van Grobbendonk.

Op de Grobbendonkse gemeenteraad van dinsdag 7 juli maande oppositiepartij Open Vld de meerderheid aan om zich dringend in orde te stellen met de borden van de bebouwde kom.

Sinds 1 juni hebben de 'oude' borden die de bebouwde kom aangeven geen enkele juridische waarde meer. Chauffeurs mogen dan in theorie de snelheidslimiet voor de bebouwde kom (50km per uur) negeren.

"Is verkeersveiligheid geen prioriteit voor het schepencollege?", wilde Open Vld-raadslid Paul Van Rompaey weten, "want wij stellen vast dat op diverse plaatsen in onze gemeente de bebouwde kom nog altijd wordt aangegeven met een wit verkeersbord met daarop enkel de naam Grobbendonk. Dat zien wij bijvoorbeeld op de Eikenlei en de Bevrijdingsstraat. Nochtans moesten de borden uiterlijk op 1 juni 2015 vervangen zijn door de nieuwe borden waarop ook het symbool van bebouwde kom staat.” Van Rompaey gaf ook nog mee dat er zelfs helemaal geen bord te bespeuren valt op de weg van Herenthout naar Grobbendonk.

De meerderheid leek hier van te schrikken en beloofde één en ander na te kijken.

Raadslid Ulrich Anthonis verduidelijkt dat de strafwet enkel van toepassing is met reglementaire borden. Het verkeersbord ‘bebouwde kom’ geeft niet alleen aan dat men het centrum van een gemeente heeft bereikt. Het bord heeft in de Wegcode ook een belangrijke juridische waarde. Bij het passeren van zo’n bord mag er door automobilisten nog maximaal 50 km per uur worden gereden. Toen de Wegcode enkele jaren geleden op verschillende punten werd aangepast, vaak in het belang van pakweg kleurenblinden of analfabeten, is er voor het aangeven van de bebouwde kom echter een nieuw verkeersbord ingevoerd, met daarop het silhouet van een dorpskern. Uiterlijk op 1 juni 2015 moesten deze nieuwe borden geplaatst zijn. Ulrich Anthonis: "Het bestuur wist al heel lang dat deze deadline eraan kwam. Het is onbegrijpelijk –opnieuw een blijk van slecht bestuur- dat men er niet in slaagt om tijdig de borden te vervangen."

Raadslid Martine Taelman: “De klap op de vuurpijl is dat er uitgerekend na zo een foutief bord in de Bevrijdingsstraat, een snelheidsmeter geplaatst is. Met een smiley wordt aangekondigd dat u een overtreding begaat als u 51 km/u rijdt. Wat dus niet langer klopt. Want strikt genomen mag je er zonder rechtsgeldig verkeersbord 90 km/u rijden. Wij verwachten dan ook dat Grobbendonk zich binnen de kortste keren in orde stelt met de regelgeving."

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info