Onuitgevoerde investeringen smukken resultaten op in Grobbendonk.

We lazen in GVA van 8 juni dat de burgemeester van Grobbendonk uitpakt met zijn exploitatierekening. Dat vindt Open Vld-Grobos zeker niets om fier op te zijn.

Zo is het gemakkelijk”, fulmineren zij. “Je schrijft elk jaar heel wat investeringen in je begroting. Die voer je vervolgens nooit uit, en dan lijkt het op het einde van het jaar of je goed gespaard hebt. Dit is wat ze de afgelopen 3 jaar gedaan hebben. Wat ze daarmee niet in rekening brengen, is dat hun eigendommen gewoon verloederen. Het zal veel meer kosten om nu alles in goede staat te brengen, dan wanneer ze gewoon aan onderhoud gedaan hadden.”

Volgens de liberalen in de oppositie is het niet de taak van een gemeente om zoveel mogelijk te sparen om te kunnen pronken met cijfertjes. Volgens hen is het de taak van een gemeente om een gezonde mix te vinden tussen enerzijds wat reserves opbouwen en anderzijds de nodige investeringen te doen om een gemeente operationeel en aantrekkelijk te houden. Die mix heeft het huidige bestuur duidelijk nog niet gevonden. Zelfs de meest broodnodige investeringen worden uitgesteld. Ongeveer elke zinvolle investering die in de meerjarenplanning werd opgenomen, bleef onuitgevoerd. Altijd vinden ze wel een excuus.  Of ze geraken het gewoon niet eens omdat ze onderling teveel ruzie maken, geen visie hebben, geen knopen doorhakken. De burgers morren er om. Denken we bijvoorbeeld alleen al maar aan het abominabele wegdek in Grobbendonk en Bouwel.

Is dit misschien een strategie met het oog op de volgende verkiezingen, zodat er het laatste jaar flink kan uitgepakt worden?

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info