90 kilometer fietspaden langs gewestwegen in de pijplijn voor arrondissement Turnhout

Op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman antwoordt Minister Weyts dat er voor het arrondissement Turnhout 90 km fietspaden langs gewestwegen in de pipeline zit. Minder goed is de vaststelling dat er nog minstens 104 km gewestwegen niet beschikken over een fietspad of enkel voorzien zijn van een gemarkeerde –lees:onveilige-  strook.

Fietspaden schilderen is onvoldoende

 

De afgelopen jaren werden al grote investeringen gedaan om de fietsinfrastructuur langs gewestwegen stelselmatig te verbeteren. De perceptie van een fietsveilige route wordt bepaald door het minst veilige punt op deze route. Eén gevaarlijke oversteek of een korte strook waar fietspaden ontbreken, kan er dus toe leiden dat mensen voor andere vervoermiddelen dan de fiets kiezen. Een voorbeeld van dergelijke gepercipieerde onveilige punten zijn fietspaden die zijn aangelegd volgens artikel 74 van de wegcode. Dat artikel stelt: “Het deel van de openbare weg dat afgebakend is door twee evenwijdige witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het autoverkeer, is een fietspad”. Het is duidelijk dat dergelijke ‘fietspaden’ weinig bescherming bieden aan de fietser, zeker wanneer de maximumsnelheid op de rijbaan veel hoger ligt dan de snelheid van de fietser.

Martine Taelman: “Om werkelijk van veiligheid voor fietsers te spreken, is de aanleg van een afgescheiden fietspad de enige goede oplossing.”

 

  1. km fietspaden op komst, 104 km zonder fietspad

 

Op de schriftelijke vraag van Martine Taelman naar concrete cijfers over de situatie van de

gewestwegen versus fietspaden in het arrondissement Turnhout, gaf de minister een

overzicht. Op 260 km ligt een afgescheiden fietspad, 60 km heeft een aanliggend fietspad  

dat op een  andere wijze is gemarkeerd dan twee evenwijdige witten onderbroken strepen,

74 km stelt het met de onveilige situatie van een fietspad conform artikel 74 en 30 km

tenslotte zou geen fietspad hebben. 

De minister beschikte jammer genoeg over geen recente cijfers van ongevallen met fietsers.

De minister kon wel meedelen dat men momenteel  al aan 17 km fietspad aan het bouwen is

in ons arrondissement en dat daar nog 72,5 km zou bijkomen (detail in bijlage).

 

Indien dit daadwerkelijk uitgevoerd wordt, kunnen wij dat alleen maar toejuichen”, aldus

nog Taelman

fietspaden

 

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info