INDUSTRIEWEG VERKEERSVEILIGER

Vaart brengen in dossiers ontsluiting Beverdonk en veilige Industrieweg

Een motie van Open Vld-Grobos om druk te zetten op Minister Weyts (NVA) zodat snel gewerkt wordt aan de aanpak van de T-aansluiting en om de werken te coördineren met die van het fietspad N13 werd unaniem aanvaard op de gemeenteraad van 1 maart 2016.

Motie om meerderheid te steunen

Tijdens de gemeenteraad van afgelopen dinsdag legde Open Vld-Grobos een motie voor. Hierin verzochten zij aan de hele gemeenteraad –over alle partijen heen-  om samen aan minister Weyts te vragen om spoed te zetten achter het dossier van de ontsluiting van de Industrieweg. Zo kunnen de N-VA-burgemeester en schepenen met een breed gedragen dossier bij hun partijtop aankloppen om resultaten te boeken voor Grobbendonk. De motie werd unaniem goedgekeurd. Het gemeentebestuur beloofde eerstdaags een brief te versturen. Wij hopen dat Minister Weyts oor heeft voor deze breed gedragen verzuchtingen.

Ontsluiting Industrieweg kan beter

Door de bijkomende bedrijven op het industrieterrein kent dit gebied een toename aan (zwaar) verkeer. De ontsluiting van al dat verkeer is een probleem. Langs de ene zijde loopt de Industrieweg dood zolang er geen tweede brug over het Albertkanaal gecreeërd wordt.  En aan de andere zijde eindigt hij in een T-kruispunt op de gewestweg N13 (aan Aldhem Hotel), een ‘zwart punt’ met regelmatig verkeersongevallen. Ook de aansluiting op de autostrade kan en moet anders.

Oplossingen liggen klaar

De uitvoering ligt echter bij Vlaanderen. Via een parlementaire vraag van Martine Taelman liet Minister Weyts (N-VA) weten er mee bezig te zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een ontwerp gemaakt voor de aansluiting van de Industrieweg op de autosnelweg. De volgende stap is een voorstel voor een financiële samenwerking met de gemeente en de projectontwikkelaars.

De korte pijn

Open Vld-Grobos stelt vast dat de laatste onteigeningen voor de aanleg van het fietspad N13 zijn afgewerkt. Dit maakt dat er werkzaamheden op de aansluitingsbaan N13 van de Industrieweg zullen worden uitgevoerd.  De T-aansluiting zal hierbij ook aan bod komen. Om financiële middelen efficiënt te gebruiken en de verkeersoverlast die per definitie met werkzaamheden gepaard gaat te beperken, is open Vld-Grobos van mening dat deze dossiers best gelijktijdig worden aangepakt. Met hun motie willen ze dit onder de aandacht brengen bij minister Weyts.

Fractievoorzitter Martine Taelman:

Het gemeentebestuur kan hier niet zelf de schop in de grond steken, maar ze kan wel energie stoppen in het onderhandelen met Vlaanderen om van deze dossiers werk te maken en financiële middelen te voorzien. Open Vld-Grobos is dan ook blij dat alle fracties zich unaniem achter de motie schaarden.”

CONTACT:

Wij horen graag uw mening, kritiek, suggesties via ons open facebook-platform:

https://www.facebook.com/OpenVldGrobos/

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info