Diepe geothermie mogelijks goed voor 2000 jobs in de Kempen.

17/07/15

Op de Vlaamse Ministerraad van vrijdag 17 juli werd beslist om voluit de kaart te trekken van diepe geothermie als hernieuwbare energiebron. Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld uit Grobbendonk) juicht dit toe, want dit is op termijn een geweldige opportuniteit voor de Kempen.

Groene en goedkope energie

Bij diepe Georthermie kan heet water opgepompt worden door diepe boringen, dat enerzijds kan omgezet worden in elektriciteit en anderijds kan ingebracht worden in een circuit van goedkope verwarming. Het feit dat de ministers nu de handen in elkaar slaan om een coherent beleid te ontwikkelen op vlak van vergunningen, ruimtelijke ordening en financiële ondersteuning betekent een prachtige stimulans om alle kansen te geven aan deze nieuwe groene energie.

Kempen zeer geschikt voor diepe geothermie

De Kempen heeft de laatste jaren veel jobs verloren. Mede om die reden werd het erkend als ontwrichte regio die kon rekenen op steunmaatregelen. De recentste beslissing van de Vlaamse regering om in te zetten op diepe geothermie is een tweede maatregel die de Kempen er weer bovenop kan krijgen. Want uit eerder onderzoek is gebleken dat onder andere de Kempen uitermate geschikt is voor het gebruik van deze diepe aardwarmte.

“Niet alleen beschikken wij over de geschikte ondergrond en dito waterlagen”, stelt Martine Taelman, “eveneens zijn er hier voldoende dichte woonkernen om de exploitatie rendabel te maken. Er zijn al proefprojecten gestart, onder andere op de Balmattsite in Mol en bij Janssen Pharma in Beerse en het schijnt veelbelovend te zijn. aldus nog Taelman. “En het feit dat deze energie hernieuwbaar en bijzonder groen is, is een extra troef. Ik blijf dit dossier op de voet volgen.”

Tot 2000 extra jobs

De diepe ondergrondse waterlagen in de Antwerpse en Limburgse Kempen bieden het potentieel om tot honderd economisch rendabele geothermiecentrales in te planten, volgens Voka. Ramingen gaan van 500 extra jobs per jaar voor de realisatie van de eerste centrales (2015-2020) tot bijna 2.000 jobs per jaar in de volle uitbouw fase (2030-2050) van honderd centrales in de regio’s Kempen en Limburg.

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info