Bouwplannen wel, geld voorzien niet.

Het is ondertussen wel duidelijk dat de N-VA-sp.a-CD&V-coalitie een erg ongebruikelijke (ongewenste?) manier van besturen heeft. Allerminst als een goede huisvader!

Eventjes zag het er goed uit: toen eindelijk het dienstencentrum op de agenda kwam. Op mijn vraag hoe ze dit project gaan betalen, antwoordden ze dat ze dat nog niet weten. Ik viel bijna van mijn stoel. Vorige legislatuur werd –dankzij Open Vld- een spaarpot aangelegd van twee miljoen euro. De totale kostprijs van dit project loopt ondertussen op tot zeven miljoen euro. Toch starten de huidige coalitiepartners dit project op. Ze bestellen dure studies en willen in september nog aanbesteden, zonder te weten hoe ze dit gaan betalen. Zou u op zo’n manier beginnen bouwen? Ik betwijfel het.

Een tweede belangrijk dossier is de integratie van het OCMW in de gemeente. Iets waar Open VLD al jaren voor ijvert en dat nu eindelijk ook is goedgekeurd door de huidige regering. Dit is een complex dossier dat een stevige besparing kan opleveren. Het moet rond zijn tegen 2019. Men zou dus verwachten dat de huidige coalitie hier werk van maakt. Niets is minder waar. Onbegrijpelijk.

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info