Reactie op sluiting Mc Cain Foods

20/01/2015

Wanneer een groot bedrijf zijn deuren sluit is dat altijd een pijnlijke zaak. Ik hanteer altijd de grootste omzichtigheid om hierover te communiceren en doe dit nu omdat mijn reactie gevraagd wordt.

Mijn eerste reactie was er één van bezorgdheid voor de getroffen gezinnen. Net als iedere Grobbendonkenaar ken ook ik persoonlijk werknemers van Mc Cain die ongerust zijn over hun toekomst, bijvoorbeeld omdat ze een lening lopen hebben. Ik hoop dat Mc Cain haar personeel zeer goed begeleidt naar een nieuwe job met eerlijke voorstellen.

Mijn tweede bekommernis gaat ook uit naar de gemeente Grobbendonk. Het sluiten van Mc Cain heeft een dubbel gevolg. Enerzijds was dit grote bedrijf een belangrijke belastingbetaler. Door hun sluiting loopt de gemeente mogelijks zo’n 40.000€ per jaar mis, met de nodige impact op de lokale begroting. Verder zou het ook erg onaangenaam zijn mocht dit pand blijven leegstaan, in verval geraken en een soort kankergezwel in onze dorpskern worden. Om de impact op onze gemeente correct in te schatten en waar mogelijk te voorkomen, is het van het grootste belang dat de meerderheid spoedig in overleg treedt met de directie van Mc Cain.

Tenslotte wil ik ook zelf mee ijveren voor oplossingen. Een grote troef zie ik in het feit dat Regio Turnhout –waarbinnen ook Grobbendonk valt- op 28 november jl. erkend werd als economische steunzone. Dat betekent dat bedrijven die in onze regio investeren en nieuwe arbeidsplaatsen creëren op financiële gunstmaatregelen mogen rekenen. Ik drong er al eerder op aan bij de Vlaamse regering ( minister Muyters van N-VA om snel werk te make van de uitvoering van dit voorstel. Vandaag vertrekt een soortgelijke vraag aan de federale regering (minister Peeters, van CD&V) (zie onder).

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info