Dringend werk maken van “Steunzone” Turnhout

11/12/2014

Op 28 november jl gaf de Vlaamse regering groen licht om de regioTurnhout bij de federale regering voor te dragen als ‘economisch ontwrichte regio’ in het kader van het relancepact van 15 mei 2014. Bedrijven die zullen investeren in de Kempen en hierdoor nieuwe arbeidsplaatsen creëren, krijgen daardoor een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstortingsplicht van de bedrijfsvoorheffing ten bedrage van 25%. “Het nieuws van Philips Turnhout over 170 mogelijke ontslagen toont aan dat deze relancemaatregel geen minuut te vroeg komt”, stel Martine Taelman (Open Vld). “Ik dring er bij de Vlaamse en federale regering op aan om snel werk te maken van de uitvoering van dit voorstel.”

PACT TUSSEN FEDERALE EN GEWESTREGERINGEN VOOR ECONOMISCH HERSTEL

Op 15 mei 2014 werd een pact gesloten tussen de federale regering en de gemeenschappen en gewesten voor meer competitiviteit, werkgelegenheid en relance. De maatregel kwam er naar aanleiding van enkele grootschalige collectieve ontslagen zoals ook toen bij Philips en Ford Genk. Het doel is voornamelijk financiële gunstmaatregelen toe te staan aan bedrijven die werk creëren in zwaar getroffen regio’s. Het Vlaamse gewest mag 4 regio’s erkennen en dient hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Federale regering. Recent werden zo Turnhout en Genk erkend. “Terecht, zo blijkt vandaag”, zegt Taelman. “Want Turnhout dreigt opnieuw 170 jobs te verliezen, zoals aangekondigd door Philips. De aangekondigde gunstmaatregelen kunnen nieuwe jobs naar onze regio halen. De voorwaarde is wel dat beide regeringen snel werk maken van de uitvoering van het pact”.

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info