“Steunzone” Turnhout mag rekenen op economische gunstregeling

11/28/2014

Vandaag gaf de Vlaamse regering haar akkoord om de regio Turnhout bij de federale regering voor te dragen als ‘economisch ontwrichte regio’ in het kader van het relancepact van 15 mei 2014. Bedrijven die zullen investeren in de Kempen en hierdoor nieuwe arbeidsplaatsen creëren, krijgen voortaan een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstortingsplicht van de bedrijfsvoorheffing ten bedrage van 25%. “Deze relancemaatregel is van kapitaal belang en stemt ons uitermate tevreden”, zeggen Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Grobbendonk) en Kamerlid Frank Wilrycx (Merksplas), beiden van open Vld.

PACT TUSSEN FEDERALE EN GEWESTREGERINGEN VOOR ECONOMISCH HERSTEL

Op 15 mei 2014 werd een pact gesloten tussen de federale regering en de gemeenschappen en gewesten voor meer competitiviteit, werkgelegenheid en relance. De maatregel kwam er naar aanleiding van enkele grootschalige collectieve ontslagen zoals bij Philips en Ford Genk. Het doel is voornamelijk financiële gunstmaatregelen toe te staan aan bedrijven die werk creëren in zwaar getroffen regio’s. Het Vlaamse gewest mag 4 regio’s erkennen en dient hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Federale regering. Vandaag werden zo Turnhout en Genk erkend.

Martine Taelman:” De regering nam in mei reeds de principiële beslissing om Limburg en Turnhout voor te dragen als steunzone, maar maakt het met de erkenning vandaag officieel. Het stemt mij uitermate tevreden want dit maakt investeringen en jobcreatie in onze regio veel aantrekkelijker voor ondernemers. De Kempen kan het gebruiken.”

Frank Wilrycx: “Ik vernam in de kamer al dat de samenwerkingsovereenkomsten in volle voorbereiding zijn en zal er op aandringen om ze zo snel mogelijk aan de regering voor te leggen. We willen dat deze maatregel geen dode letter blijft maar effectief snel geactiveerd wordt.”

TURNHOUT ZWAAR GETROFFEN

De stad Turnhout werd de voorbije jaren zwaar getroffen door collectieve ontslagen. Alleen al de ontslagen bij Philips Innovative Applications (354) en Heinz Belgium (157) zijn samen goed voor meer dan 500 ontslagen. Binnen een straal van 5 km rondom de Philips-site vielen niet minder dan 605 collectieve ontslagen te betreuren tussen juli 2012 en april 2014. Gezien de omvang en de impact van de ontslagen in de regio Turnhout, wordt voorgesteld een maximale steunzone te voorzien en de mogelijkheid voor ondersteuning van investeringen voor alle bedrijven op bedrijfsterreinen binnen een straal van 40 km rondom de Philips-site. Dat deint uit tot Antwerpen, Mechelen en Limburg.

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info