Veiligheid kinderen alleen in Grobbendonk en Bouwel onbelangrijk

Tijdens de recente terreurdreiging van niveau 4, werden er in Grobbendonk en Bouwel- zo wat als enige in de Kempen- geen extra veiligheidsmaatregelen getroffen aan de schoolpoorten of kinderopvang. Oppositieraadslid Paul Van Rompaey (Open Vld) bevroeg de meerderheid tijdens de laatste gemeenteraad maar botste op leugens en onkunde.

Brief van minister Crevits

Op 23 november stuurde Vlaams minister van Onderwijs Crevits een digitale brief aan alle scholen in Vlaanderen met verschillende richtlijnen en aanbevelingen over de terreurdreiging. Zo raadde zij de scholen aan waakzaam te zijn, de schoolpoort te sluiten en te communiceren met leerlingen en de politie. Hierop besloot de directrice van de gemeentelijke basisschool Grobbendonk meteen deze brief aan het gemeentebestuur over te maken met de vraag wat er kon gebeuren. Zij mocht tot op heden geen antwoord ontvangen. Er werden geen maatregelen genomen.

Leugens over de brief

Oppositieraadslid Paul van Rompaey (Open Vld) vroeg tijdens de laatste gemeenteraad wat burgemeester en schepenen met deze brief gedaan hadden. In eerste instantie beweerde de meerderheid van niets te weten als zouden zij deze brief nooit gehad hebben. Van Rompaey liet het daar niet bij en vroeg de gemeenteraad te schorsen om de secretaris te ontbieden. Deze ambtenaar kon niet anders dan in alle eerlijkheid te bevestigen dat de brief was toegekomen, effectief op het schepencollege besproken werd en dat er beslist werd niets te doen.

Scholengemeenschap en buurgemeenten nemen wel initiatieven

Het zwakke antwoord van de meerderheid op deze bekentenissen was nog dat zij zich geïnformeerd hadden bij de politie en dat deze hen aangeraden hadden om niets te doen.

“Ik vind deze hele uitleg totaal ongeloofwaardig”, reageert Van Rompaey. “De andere scholen uit de scholengemeenschap, bvb. Nijlen, namen wel maatregelen , zoals het sluiten van de poorten en het plaatsen van een bel of een camera. Ook scholen uit dezelfde politiezone, zoals bvb. Herenthout, namen de dreiging ernstig. Alleen in Bouwel en Grobbendonk gebeurde niets. Nu ben ik de laatste om deze terreurdreiging te willen opblazen, maar brieven van een minister en een schooldirectie gewoon naast zich neer leggen en er in de gemeenteraad over liegen, vind ik ernstige tekortkomingen. Andere gemeentebesturen hadden wel de juiste reflex, zonder dat dat dure maatregelen hoeven te zijn. Dit gemeentebestuur verstaat zijn job niet of neemt het alleszins niet ernstig. Ik kan er boeken over schrijven. Ik vind het stuitend.”

Lees ook

Gib blijft ijveren om verkoop oud gemeentehuis Bouwel tegen te houden

artikel

Ondanks herhaalde tegenkantingen van GiB en de Bouwelse inwoners, kondigde het gemeentebestuur gisteren op een buurtbabbel aan dat het oude gemeentehuis verkocht wordt. GiB reageert teleurgesteld. Martine Taelman: “Er zijn mooie opties om dit stukje erfgoed-patrimonium te bewaren, maar het bestuur laat elke kans liggen. Dat komt er van, als je als team geen visie uitwerkt.”

Het had nog geld kunnen opbrengen.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd er beslist om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. GiB vindt dat een gemiste kans en pleit in de gemeenteraad voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer

NIEUWE GELUIDSMETINGEN IN GROBBENDONK IN 2018

artikel

Reeds enkele jaren zijn er klachten over geluidsoverlast in de Grobbendonkse woonwijken die aan de E313 grenzen. Vroegere metingen gaven geen overschrijding van de normen aan maar de situatie verergert dagdagelijks, maar vragen van GiB op de gemeenteraad zetten de meerderheid niet aan tot actie. Daarom stelde Martine Taelman recent een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Lees meer

Beter laat dan nooit: eindelijk maatregelen tegen sluipverkeer?

artikel

De huidige meerderheid nam enkele jaren geleden de beslissing om de Albertkanaalstraat éénrichting te maken. Een beslissing die GiB betreurde. Uiteraard diende er rekening gehouden te worden met de veiligheid van de fietser, maar dit is volgens GiB  geen goede oplossing. In de gemeenteraad voorspelden onze fractieleden het sluipverkeer langs o.a. de Nachtegalendreef en de Sperwerlaan.  We vroegen herhaaldelijk op de raad om slimme verkeerslichten  en afschaffing van de enkelrichting aan de Albertkanaalstraat en verkeersremmers in de Sperwerlaan en Nachtegalendreef.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info