Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Ik ben ontzettend blij met deze doorbraak. Het was elke inspanning en ook het wachten waard” , aldus initiatiefneemster Martine Taelman. “Het idee voor deze resolutie is bij mij gerijpt dankzij intense gesprekken met enerzijds eindgebruikers en anderzijds africhters van zulke assistentiehonden. Zij toonden mij overvloedig aan hoezeer een hulphond voor hen het verschil maakt tussen een autonoom, waardig en zelfredzaam leven of net niet.”

Gedaan met de paternalistische procedure

Tot voor kort stonden alleen de blindengeleidehond opgenomen in de officiële refertelijst voor materiële bijstand van gehandicapten. Dat betekent dat het VAPH kan bijdragen in de opleidings- en andere kosten van zo'n hond voor 13.169 euro. Voortaan kunnen ook mensen die een hulp- of hoorhond zouden willen benutten, op deze procedure beroep doen. Zij hoeven dan niet langer te passeren via de Bijzonder Bijstandscommissie. Een hele opluchting voor velen. Deze commissie hanteerde namelijk al te vaak onterechte argumenten om zulke aanvraag te weigeren, wat de aanvragers als zeer paternalistisch ervaarden.

Vrije keuze

Wat ik als liberaal bijzonder belangrijk vind in dit hele debat, is de vrije keuze van de persoon met een beperking om zelf te bepalen hoe hij of zij het leven vorm wil geven”, stelt Taelman. “ De Vlaamse regering neemt het zelfbeschikkingsrecht, de keuzevrijheid en de ervaringsdeskundigheid van de persoon met een handicap en zijn leefomgeving als uitganspunt. Ik ben uitermate tevreden dat zij met deze beslissing die missie ernstig nemen.”

[1] Medeondertekenaars zijn Tine van der Vloet, Vera Jans, Caroline Croo, Katrien Schryvers en Danielle Godderis-T'Jonck

BIJLAGE

Op onderstaande link vindt u de mogelijkheid en voorwaarden voor de aanvraag tot tegemoetkoming van een assistentiehond.

https://www.hulpmiddeleninfo.be/40b3b9a17b37495bae54a60e01da08e0/getPubHmf.jsp?FUID=2563&AFKORTING=VOH

 

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info