3,4 miljoen euro extra voorzien voor Impulseo voor 2018

Stopzetting uitbetalingen Impulseo

Tijdens de plenaire vergadering van 25 oktober jl., uitte Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) haar ongerustheid over de stopzetting van uitbetalingen binnen het Impulsfonds. Zij kaartte aan dat Impulseo-steunpunten destijds werden opgericht om huisartsen aan te moedigen zich in regio’s te vestigen waar er een tekort aan huisartsen was. Daarna is er ook een administratieve ondersteuning gekomen voor huisartsen, voor zowel groeps- als solopraktijken.
Op 24 oktober verspreide de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) het nieuws dat het plafond van de uitbetalingen was bereikt en dat de uitbetalingen voor de personeelskosten (één derde van de dossiers van 2016) zouden worden stopgezet.

3,4 miljoen euro aan extra middelen vanuit de Vlaamse regering.

Minister Vandeurzen (CD&V) bevestigde onmiddellijk mondeling dat alles vergoed zou worden. Het tekort was ontstaan door de jaarlijkse groei van 10% van de ingediende dossiers. Het fonds werd beter bekend en ook de doorstroming van de dossiers binnen het PMV versnelde.
Vandaag kreeg Martine Taelman bevestiging vanwege Vlaams minister van Begroting en Financiën Bart Tommelein (Open Vld)Het budget is aangevuld met 3,4 miljoen aan extra middelen, niet alleen om die groei te vatten voor het jaar 2018, maar ook om de achterstand in te halen die er ook al zou zijn geweest toen Vlaanderen deze bevoegdheid heeft overgenomen van de federale overheid. Ten tweede is er ook voor geopteerd om nog in 2017 binnen de eventuele marges de betalingen opnieuw op te starten.

Martine Taelman: “Ik denk dat wij als overheid ervoor moeten zorgen dat, als er beloftes worden gedaan, die ook worden gehouden, dat er rechtszekerheid is. Ik ben dan ook heel blij met de bevestiging voor de verdere uitbetaling van die dossiers. Het beroep van huisarts is een enorm belangrijk speerpunt in de eerstelijnsgezondheidszorg. Het is essentieel dat iedere burger een heel directe toegang heeft tot een huisarts in zijn of haar regio.”

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info