849 personen met een handicap wachten langer dan 10 jaar op ondersteuning.

849, dat is het aantal personen met een handicap dat al meer dan 10 jaar wacht op zorg en ondersteuning vanuit het VAPH. Als we deze mensen de ondersteuning geven die ze vragen kost dat de  Vlaamse overheid 22,419 miljoen euro. Nog eens  4.216 personen met een handicap wachten al meer dan 5 jaar op ondersteuning. In totaal zouden er 13.320 personen met een handicap in prioriteitengroep 3 zitten.

 

Dat blijkt uit het antwoord van minister Vandeurzen op een vraag van Martine Taelman, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Open Vld.

Uit het antwoord blijkt dat deze 849 mensen behoren tot de prioriteitengroep 3. Voor de 13.320 personen met een handicap uit prioriteitengroep 3 bedraagt de gemiddelde wachttijd 3,4 jaar, maar wachten 849 personen met een handicap al meer dan 10 jaar op ondersteuning. 6 mensen wachten zelfs meer dan 17 jaar.

In prioriteitengroep 1 zitten vandaag 896 personen met een handicap. De grootste groep zijn mensen die door de regionale prioriteitencommissie het statuut “prioritair te bemiddelen” hebben gekregen. De gemiddelde wachttijd voor deze groep bedraagt 0,35 jaar.

Er werden geen personen met een handicap ingedeeld in prioriteitengroep 2.

Meer dan tien jaar wachten is onaanvaardbaar lang”, stelt Martine Taelman.  “Ik dring er op aan dat met de budgetten die we de komende drie jaar uittrekken de personen in de prioriteitengroep 3 die meer dan 10 jaar op de wachtlijst staan, eindelijk ondersteuning zullen krijgen”.

Voor 2017 trekt de Vlaamse overheid 54,75 miljoen euro uit voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Voor 2018 is dat 47,243 miljoen euro en voor 2019 57,006 miljoen euro. Voor het eerst zullen de middelen verdeeld worden tussen de verschillende prioriteitengroepen. Dat betekent dat er voor het eerst ook een budget zal worden vastgelegd voor de prioriteitengroep 3. Binnen deze groep zouden de budgetten worden toegekend in functie van de datum van registratie van de actieve vraag op de wachtlijst.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat hij omwille van budgettaire redenen geen maximale wachttijd voor mensen in prioriteitengroep 2 kan definiëren.

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info