280.000 euro boete voor mislukking dienstencheques

Gazet van Antwerpen/Metropool Zuid,

Di. 18 Okt. 2016, Pagina 1

Het bedrijf Sodexo krijgt van de Vlaamse overheid een zware boete van 280.000 euro omdat de elektronische dienstencheque niet doorbreekt. “Het was de afspraak dat in de eerste zes maanden van dit jaar 45% van de cheques elektronisch zou zijn en daar zitten we nog ver onder”, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Daarnaast zijn er ook tal van technische klachten.

Het aandeel elektronische dienstencheques schommelt elke maand tussen 33 en 39%. “Aan het huidige groeitempo is het vooropgestelde doel van 95% elektronische dienstencheques tegen eind 2017 moeilijk haalbaar”, zegt Muyters.

Sodexo, dat sinds 1 januari bevoegd is voor de organisatie van de dienstencheques in Vlaanderen, riskeert daardoor nog meer fikse boetes in de toekomst. “We zitten nu elke maand samen met Sodexo om de problemen op te lossen. Enkele - soms absurde - zaken moeten dringend worden aangepakt”, zegt Muyters. Zo kunnen mensen die Jo of An heten via de website van Dienstencheques Vlaanderen geen cheques aanvragen, omdat een voornaam minstens uit drie letters moet bestaan. Veel dienstenchequebedrijven klagen ook over de slechte communicatie van Sodexo. Ook Martine Taelman, Vlaams Parlementslid voor Open Vld en directeur van dienstenchequebedrijf P*UUR in Bouwel (Grobbendonk), eist dat de problemen zo snel mogelijk worden opgelost. (cwil)

Geen elektronische dienstencheques voor Jo of An

Gazet van Antwerpen*,

Di. 18 Okt. 2016, Pagina 3

Sodexo krijgt een monsterboete omdat het te weinig moeite doet om de elektronische dienstencheque aantrekkelijk te maken. Wie bijvoorbeeld Jo of An heet, kan de cheque momenteel zelfs niet aanvragen.

Elke maand worden er in Vlaanderen zo'n 5 à 7 miljoen dienstencheques uitgegeven. Gezinnen kunnen die dienstencheques gebruiken voor huishoudhulp.

Sinds 1 januari van dit jaar zijn de gewesten bevoegd voor de dienstencheques. De Vlaamse overheid heeft de werking ervan uitbesteed aan het privébedrijf Sodexo. Dat moet ervoor zorgen dat tegen eind volgend jaar 95% van alle dienstencheques elektronisch is, zodat de papieren rompslomp verdwijnt.

Het is twijfelachtig of Sodexo dat streefcijfer zal halen. Tot nu toe is nog altijd meer dan 60% van alle dienstencheques van papier. “We hebben Sodexo daarom een boete van 280.000 euro opgelegd”, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). “De afspraak was dat Sodexo in het eerste semester van dit jaar aan 45% elektronische dienstencheques zou komen, maar dat cijfer wordt niet gehaald. Wij zitten elke maand met Sodexo samen om de problemen te bespreken. Enkele - soms absurde - zaken moeten dringend worden aangepakt.”

Die absurde zaken zijn zowel van toepassing op de elektronische als de papieren cheques. Een voorbeeld is dat mensen met een voornaam van twee letters via de website van Dienstencheques Vlaanderen geen cheques kunnen aanvragen. “Het systeem geeft keer op keer een foutmelding, omdat mijn voornaam uit minimaal drie letters moet bestaan”, zegt dienstenchequegebruiker An Van Dingenen. “Ik heb mijn naam dan maar met een dubbele n geschreven, waardoor ik mijn eerste cheques alsnog heb aangekregen, ook al is mijn voornaam op die cheques dan verkeerd.”

Omslachtige aanvraag

Die ene technische fout is maar het topje van de ijsberg. Vlaams Parlementslid Martine Taelman (Open Vld), die ook zaakvoerster is van dienstenchequebedrijf P*UUR in Bouwel (Grobbendonk), kaartte in de parlementaire commissie nog veel andere problemen aan, die hoofdzakelijk met de elektronische dienstencheque te maken hebben.

“Als een gebruiker van dienstencheques overschakelt van de papieren naar de elektronische versie, moet hij de dienstencheque-onderneming contacteren zodat die een login en een paswoord voor de gebruiker kan aanmaken”, zegt Martine Taelman. “Waarom kan de gebruiker van dienstencheques niet gewoon aan de huishoudhulp meedelen dat hij wil overschakelen? Dan kan die de boodschap doorgeven, en heeft de gebruiker geen rompslomp.”

“Een ander probleem is dat een klant via de website van Sodexo kan melden dat hij met vakantie is en dat de poetshulp dan niet moet komen. Helaas geeft Sodexo dat niet altijd door aan de dienstenchequebedrijven zelf, waardoor ze voor niets huishoudhulp naar mensen sturen.”

Kosten lopen op

Sarah Masschelein, woordvoerster van het dienstencheque- bedrijf Partena, bevestigt de problemen. “Er zijn nog meer zaken die ons frustreren. Huishoudhulpen moeten op het einde van hun opdracht bellen naar Sodexo, om te zeggen dat ze inderdaad bij de klant zijn langsgeweest. Wij betalen die telefoontjes, waardoor de kost voor ons bedrijf hoog oploopt. Soms vergeet de poetshulp te bellen. Dan moeten wij dat de dag erna doen, maar in dat geval moet de gebruiker van de dienstencheque zélf nog eens extra bevestigen dat de poetshulp inderdaad is geweest. Voor de gebruiker is dat erg verwarrend, waardoor hij die extra bevestiging vaak vergeet en wij als onderneming op ons geld moeten wachten”, zegt Sarah Masschelein.

Sodexo neemt niet op

Bedrijven willen die problemen aan Sodexo melden, maar dat is niet zo makkelijk. “Als wij naar Sodexo bellen, duurt het dikwijls lang voor we iemand aan de lijn krijgen”, zegt Rudi Vertommen, directeur van het Antwerpse dienstenchequebedrijf Plus Home Services. “En als iemand dan toch de telefoon opneemt, heeft de medewerker vaak niet genoeg kennis van dienstencheques om een antwoord te geven op onze vraag. We vinden het ook jammer dat onze poetshulpen moeten betalen als ze hun prestaties doorbellen. Ze kunnen die prestatie ook gratis doorgeven via een app van Sodexo, maar onze werknemers hebben zeker niet allemaal een smartphone.”

christof willocx ■

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info