13% van het elektronisch toezicht heeft GPS-tracking, onder wie 5 in het kader van extremisme of radicalisering

In de commissie welzijn vernam Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) van minister van welzijn Jo Vandeurzen dat er nu reeds mensen die dreigen te radicaliseren, opgevolgd worden met een enkelband met GPS.

In het kader van de bestrijding van terreur doen nogal wat pistes de ronde om individuen die een potentieel gevaar voor de maatschappij vormen, te kunnen opvolgen. Eén ervan is een vorm van elektronisch toezicht met GPS, waardoor men perfect weet waar iemand heel de tijd is. Voorlopig kan dit enkel binnen een bepaalde perimeter van de bewakingsbox in de woning, maar de nieuwe technologieën bieden merkelijk betere mogelijkheden.

Het aantal personen onder elektronisch toezicht met gps bedraagt ongeveer 13 procent op het totaal. Dat is dus een relatief laag aantal. Maar dat zou in de toekomst kunnen toenemen, dankzij ter beschikking stelling van betere technologie. Het is weliswaar een duurdere oplossing.

Het aantal personen dat specifiek in het kader van extremisme of radicalisering onder elektronisch toezicht staan, is zeer beperkt. Momenteel gaat het over vier dossiers in het kader van de voorlopige hechtenis en één dossier van de strafuitvoeringsrechtbank.

Er is een duidelijke vraag bij de overheid en de bevolking om meer middelen in te zetten om de groep radicaliserenden beter te kunnen opvolgen en begeleiden. Binnen de afdeling Justitiehuizen is een globale oefening bezig, om na te gaan op welke wijze de inzet van begeleiding en controle via meer indicatiestelling en risicotaxatie beter kan worden afgestemd. Dat kan leiden tot een meer gediversifieerde aanpak en meer maatwerk, zowel wat betreft het werk van de justitie-assistent als de toepassing van het elektronisch toezicht.

Open Vld vindt dit een waardevolle piste”, aldus Martine Taelman. “We zijn dan ook tevreden dat de minister niet uitsluit dat de meest intensieve vorm van elektronisch toezicht, dus met gps-tracking, in de toekomst kan worden ingezet voor andere categorieën dan de personen onder voorlopige hechtenis. Meer maatwerk is altijd een goede zaak. Het is een dure toepassing, maar het is volgens mij toch de investering waard als daarmee betere resultaten naar preventie en re-integratie kunnen worden bereikt.

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info