Pensioenen niet ten laste van volgende generaties?

Op “Wecitizens.be” beantwoordde Martine Taelman onderstaande stelling:

“Mijn pensioen mag niet ten laste komen van de volgende generaties.”

Het klopt dat de Belgische pensioenen in grote mate het resultaat zijn van een eerste pijler en dus een ’repartitiesysteem’. Daarbij betaalt de werkende generatie voor de pensioenen van de oudere generatie. Dit gaat al generaties zo en is niet meteen omkeerbaar. Dus de volgende generatie volledig ontheffen van pensioenlasten is vandaag niet mogelijk.  Aangezien de bevolking vergrijst en het aandeel van de gepensioneerden in de totale bevolking groter wordt, legt dit een steeds grotere last op de werkenden.
Het is ons uitgangspunt dat we het draaglijker willen maken. Net om deze last kleiner te maken, wordt de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar vanaf 2030, en kan men vanaf 2018 pas op de leeftijd van 63 jaar op vervroegd pensioen gaan. Met andere woorden: door ervoor te zorgen dat iedereen enkele jaren langer werkt, vermijden we dat de volgende generaties een loodzware pensioenlast op hun schouders moeten dragen.

Daarnaast ijveren we ook voor een sterkere tweede pijler - ook wel de aanvullende pensioenen genoemd - en dus een ’kapitalisatiesysteem’. Via dat systeem bouwt de werkgever voor zijn werknemers pensioenrechten op via een groepsverzekering of een pensioenfonds. Op die manier kan de werknemer voor zichzelf een pensioen opbouwen, zonder dat hij daarbij moet rekenen op steun van de volgende generatie. Ook het pensioensparen - de derde pijler - is daar natuurlijk een voorbeeld van. We zijn ervan overtuigd dat de tweede en de derde pijler in België versterkt moeten worden. Op die manier komen we tot een systeem waarbij het pensioen uit verschillende componenten bestaat nl. zowel intergenerationele solidariteit als het op eigen kracht opgebouwde kapitaal. 

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info