Het Vlaams Parlement vraagt dat voortaan álle assistentiehonden voor ­terugbetaling in aanmerking komen, niet alleen blindengeleidehonden.

De Standaard*,

Wo. 18 Mei 2016, Pagina 10

Afbeelding verwijderd.

Brussel
In een resolutie die het Vlaams Parlement binnenkort goedkeurt, roept Martine Taelman (Open VLD) op alle assistentiehonden op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) te plaatsen. Die lijst bepaalt welke hulpmiddelen kunnen worden terugbetaald. Nu staat daar alleen de blindengeleidehond op. Assistentiehonden voor personen met een motorische of auditieve handicap, epilepsie, autisme en diabetes nog niet.

'Zo'n assistentiehond verhoogt de zelfredzaamheid van mensen met een beperking en geeft hen zelfvertrouwen. Maar een tussenkomt is noodzakelijk om de kosten te kunnen dragen', zegt Taelman.

'Een assistentiehond kost ongeveer 20.000 euro', zegt Mark van Gelder, woordvoerder van vzw Hachiko, een trainingscentrum voor hulphonden.

Waarom staan nog niet alle honden op die refertelijst? 'Zoals in elke sector zijn er ook onder de trainingscentra enkele cowboys. Zij

mogen geen vergoeding krijgen, als ze slecht getrainde honden afleveren', zegt Taelman. 'En ook het VAPH komt amper tussen in de kosten van een assistentiehond. Dat gebeurde nog maar een paar keer na een veroordeling door de arbeidsrechtbank (zie hiernaast, red.). In die gevallen oordeelde de rechtbank dat het VAPH voorbijging aan zijn kerntaak om mensen zo goed mogelijk bij te staan.'

'Wij willen alle personen met een handicap helpen, maar de hulp moet wel adequaat zijn', reageert Karina De Beule, woordvoerster van het VAPH. 'Bij een blinde is het duidelijk hoe de hond helpt. Bij een epilepsie- of diabetespa- tiënt niet altijd. We zijn ons wel bewust van de vraag naar die honden. De hulp - een hond of iets anders - moet de autonomie en levenskwaliteit van de persoon verbeteren.'

'We kijken altijd of een hond het beste hulpmiddel is voor de kandidaat', zegt Van Gelder. 'Onze honden krijgen een tweejarige opleiding. Ze leren 52 commando's en krijgen een intensieve opleiding tot hulp- of meldhond. Dat zou moeten volstaan voor het VAPH.'

Myrte De Decker ■

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info