Private initiatiefnemers eindelijk erkend als volwaardige actor in welzijnssector

Vlaams Volksvertegenwoordigers Freya Saeys en Martine Taelman beiden hoopvol over nieuw financieringssysteem dat private initiatiefnemers eindelijk erkent als volwaardige actor in de welzijnssector.
 

Eindelijk is er een principiële beslissing over een nieuw financieringssysteem dat private initiatiefnemers erkent als een volwaardige actor in de welzijnssector, zowel in de ouderenzorg als in de gehandicaptensector. Vlaams Volksvertegenwoordigers Freya Saeys en Martine Taelman, zetelend in de commissie welzijn voor Open Vld, reageren beiden hoopvol.

Op 19 juni 2013 keurden meerderheid en oppositie op initiatief van Vera Van der Borght (Open Vld) een resolutie goed die een herziening van de infrastructuursubsidies in de ouderenzorg vroeg. Uit een studie van het HIVA bleek immers dat bouwen met infrastructuursubsidies tot 30% duurder was dan bouwen zonder VIPA-subsidies.  Bij de start van deze regering bleek Europa de bestaande aanrekeningsregels van de alternatieve financiering niet meer te aanvaarden. Een hervorming van het systeem drong zich op.

Woonzorgcentra voor ouderen betaalbaar houden

Freya Saeys: “Ondertussen drie jaar later, heeft de Vlaamse regering een principiële beslissing genomen  over een nieuw financieringssysteem waarbij men tegemoet komt aan onze eisen . Zo komt er een forfait per woongelegenheid (5,53 euro per dag) die wordt geïntegreerd in de exploitatiefinanciering. De bestaande discriminatie op basis van organisatievorm wordt dus opgeheven. Zowel de openbare, private als commerciële erkende  woonzorgcentra,  komen  in aanmerking voor het forfait. Vanaf ingebruikname wordt deze uitbetaald, zolang de woongelegenheid effectief bewoond is. We hopen dat deze subsidie niet langer de kost van een woonzorgcentrum opdrijft. Integendeel, we rekenen er op dat deze nieuwe  subsidievorm de betaalbaarheid van woonzorgcentra  voor ouderen verbetert. Finaal is dat voor liberalen de enige rechtvaardiging van infrastructuursubsidiëring.“

Goed nieuws voor gehandicaptenzorg

In de gehandicaptensector komt er eindelijk hoop voor alle ouders die zelf een initiatief willen organiseren. Uit een eerdere vraag van Martine Taelman bleek dat GIPSO zowat 100 projectaanvragen van ouders voor begeleiding kreeg. Ouders blijken dus wel in staat om de nodige middelen voor infrastructuur te verzamelen, maar bij gebrek aan zorgmiddelen slaagt hun initiatief er niet in om effectief van start te gaan.

Martine Taelman: “Tot nog toe lieten we heel veel ouders die initiatief wilden nemen in de kou staan. Daar komt verandering in. De Vlaamse regering beslist principieel om het mogelijk te maken om initiatieven van ouders voor maximum 15 personen met een handicap als vergunde voorziening te erkennen. Dit ongeacht de organisatievorm van het initiatief. Gecombineerd met de mogelijkheid om vanaf dit jaar met het persoonsvolgend budget zelf hun zorg te organiseren, laat dit toe dat ouderprojecten wel degelijk een kans op  slagen hebben. Er is een grote stap gezet die in de toekomst toelaat dat personen met een handicap en hun ouders echt de regie in eigen handen hebben”.

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info