Taelman pleit voor telefonische eerstelijnsbijstand voor enkelbanddragers.

Een recente studie van de VUB over het  elektronisch toezicht bevatte alarmerende berichten over de oplopende frustraties van enkelbanddragers ten gevolge van het nauwelijks aanwezig zijn van begeleiding. Gisteren bevroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) minister Vandeurzen hierover in de commissie Welzijn. De minister bevestigde dat de mobiele équipe die de enkelbanden plaatst meer en meer slachtoffer wordt van agressie. Taelman pleit voor een eerstelijnsbijstand via een telefooncentrale. Minister Vandeurzen beaamde dat die piste onderzocht wordt.

Telefonische eerstelijnsbijstand neemt vele frustraties weg

Vaak gaan de vragen –die nu blijkbaar frustraties opleveren- over simpele dingen, zoals algemene info, voorbereiding, problemen,… die ook met telefonische bijstand kunnen opgelost worden. Martine Taelman : “Zulke simpele ingreep neemt het grootste deel van de heersende frustratie en problemen weg. Het is bovendien direct toegankelijk, zonder wachttijden en het vraagt weinig personeelsinzet”. Dit zou de vastgestelde problemen met agressie kunnen verminderen en minder werklast voor de justitiehuizen en de medewerkers van het centrum voor elektronisch toezicht kunnen betekenen. Bevoegd minister Vandeurzen beaamt dat Taelman hierin gelijk heeft en dat betere informatieverstrekking veel frustraties kan opvangen. Heldere informatie is de basis van een geslaagde strafuitvoering, aldus nog de minister. De huidige procedure bij de intake in de gevangenis werkt niet echt, zegt hij, maar hij vindt dat ook niet echt de kerntaak van de gevangenis. Daar komt de informatie vaak te vroeg. De minister bevestigde dat de telefonische centrale momenteel onderzocht wordt in werkgroepen. Martine Taelman hoopt dat deze werkgroepen snel resultaat opleveren.

Strafduur is niet de beste maatstaf om voor opvolging te kiezen

In de studie wordt voorgesteld om de strafduur niet meer als criterium voor de opvolging voorop te stellen, maar om dit te doen op basis van de persoonlijkheid van de onder elektronisch toezicht geplaatste persoon.  Martine Taelman : “Of mensen –in tweede lijn- een meer nabije opvolging nodig hebben of niet staat vaak  los van hun strafduur. Deze werkwijze is efficiënter omdat de begeleiders dan echt kunnen bezig zijn met wat ze behoren te doen, en niet met overal maar brandjes te hoeven blussen. Hier pleit ik dus voor.” In 2015 waren 82% van de nieuwe dossiers van mensen veroordeeld tot een gevangenisstraf van minder dan 3 jaar en slechts 12% tot een straf van meer dan 3 jaar. De eersten worden opgevolgd via een gestandaardiseerd systeem, de tweeden krijgen meer begeleiding op maat.  

Taelman: “Tenslotte maak ik mij nog de bedenking dat er opvallend weinig mensen met een enkelband behoren tot de groep in voorlopige hechtenis, namelijk amper 6%, terwijl zij toch ongeveer de helft van de gevangenispopulatie uitmaken.

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info