Taelman vraagt gecentraliseerde eerstelijnsinformatie voor enkelbanden

Een recente studie van de VUB over het elektronisch toezicht bevatte alarmerende resultaten. Frustraties bij enkelbanddragers lopen hoog ten gevolge van het nauwelijks aanwezig zijn van begeleiders en justitieassistenten. Enkelbanden zijn, net zoals Justitiehuizen, een bevoegdheid van Vlaanderen sinds de zesde staatshervorming en vallen onder het departement Welzijn. Martine Taelman vindt dat minister Vandeurzen deze nieuwe bevoegdheid voorlopig niet ernstig neemt.

Vlaams departement Welzijn aarzelt met Justitiehuizen en enkelbanden

De enkelbanden en bij uitbreiding de Justitiehuizen zijn een nieuwe Vlaamse bevoegdheid na de zesde staatshervorming. Martine Taelman volgt de overdracht van de Federale naar de Vlaamse overheid van nabij op en heeft al langer aangedrongen op maatregelen. Haar plaatsbezoeken aan diverse Justitiehuizen maakten duidelijk dat de goodwill op het veld beslist aanwezig is. Het uitblijven van een duidelijk personeelskader vanuit het departement Welzijn leverde echter personeelstekorten op, met onder andere gevolgen voor het toezicht op enkelbanden. Ten gevolge van een staking van het personeel van het centrum voor elektronisch toezicht op 5 oktober 2015, werd er beslist om minder enkelbanden te plaatsen. Nochtans wijzen studies uit dat het systeem een prima alternatief is voor de gevangenis.  Martine Taelman is vragende partij voor een snelle uitvoering van een werklastmeting, zodat duidelijk wordt hoeveel dossiers de justitiehuizen kunnen opvolgen.

Wanneer partijen ijveren voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen en ook daadwerkelijk bevoegdheden overdragen, dan moeten ze er ook iets mee doen.”, aldus Martine Taelman. “De uitbreiding van de enkelbanden heeft onder federale bevoegdheid goed gewerkt. Het is jammer dat dit nu niet meer zo is.”

Telefonische gecentraliseerde eerstelijnsinformatie

Bij de Justitiehuizen zelf gaan stemmen op voor het centraliseren van de eerstelijnsinformatie voor iedereen onder elektronisch toezicht. Vaak gaan de vragen bij de nieuwe dragers over simpele dingen, zoals algemene info, de voorbereiding, kleine problemen,… die ook met telefonische bijstand kunnen opgelost worden. Zulke simpele ingreep neemt het grootste deel van de heersende frustratie en problemen weg. Het is bovendien direct toegankelijk, zonder wachttijden en het vraagt weinig personeelsinzet.

Het is zinvol en haalbaar om, bij onder toezicht geplaatsten, pas in tweede lijn concrete opvolging te voorzien door justitieassistenten of technische hulp. Dat is efficiënter omdat deze mensen dan echt kunnen bezig zijn met wat ze behoren te doen, en niet met overal maar brandjes te hoeven blussen. Kennis van de indviduele dossiers laat toe om te oordelen waar er meer of minder bijstand nodig is.

Martine Taelman: “Door zo te werken, werken we het meest efficiënt. Maar dan moet er wel een duidelijke visie vanuit Vlaanderen uitgetekend worden. De visie ontbreekt voor het ogenblik. Voor Open Vld moet hier snel werk van gemaakt worden.

Justitiehuizen bewezen reeds hun nut

Verder dringt Martine Taelman er bij bevoegd minister Jo Vandeurzen op aan om een duidelijke visie te ontwikkelen over wat Justitiehuizen nu wel en niet hoeven te doen. “Het kan een prachtig instrument zijn mits een duidelijk kader, dat hebben ze in het verleden kunnen bewijzen.”, aldus Taelman. Zij stelt er eerstdaags een vraag om uitleg over in de bevoegde commmissie.

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info