Wachtlijsten Justitiehuizen wegwerken

24 februari 2016

Sinds de justitiehuizen een Vlaamse bevoegdheid zijn, zijn de wachtlijsten spectaculair gestegen. Martine Taelman vraagt om snel in te grijpen.
 

Eind 2013 stonden 875 dossiers in de wachtrij, eind 2015 waren dat er 2.184. Vooral de wachtlijsten voor bemiddeling en werkstraffen stegen spectaculair. “Deze wachtlijsten zorgen voor schrijnende toestanden. Kinderen in een vechtscheiding moeten bijvoorbeeld tot een jaar wachten voor de rechter een beslissing neemt over de bezoekregeling,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman. “Bovendien worden werkstraffen niet uitgevoerd, wat zorgt voor een beeld van straffeloosheid.” Ze ondervroeg daarom de minister van welzijn hierover in het Vlaams Parlement.

Meer nodig dan extra aanwervingen

De minister wijst erop dat er sinds nu heel wat procedures lopen voor de aanwerving van nieuwe justitie-assistenten. Hij hoopt daarom dat de wachtlijsten door deze extra aanwervingen snel korter zullen worden of weggewerkt. Bovendien wil de minister komen tot betere afspraken met de magistraten en wil hij de werking van de justitiehuizen beter stroomlijnen.

“De wachtlijsten bij de justitiehuizen zijn onaanvaardbaar,” zegt Martine Taelman. “We zullen zien of de bijkomende aanwervingen soelaas bieden, maar er zal wellicht meer nodig zijn. Zo zal de werking en taakstelling van de justitiehuizen zel ook ernstig onder de loep moeten worden genomen.”

Lees ook

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer

3,4 miljoen euro extra voorzien voor Impulseo voor 2018

artikel

Stopzetting uitbetalingen Impulseo

Tijdens de plenaire vergadering van 25 oktober jl., uitte Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) haar ongerustheid over de stopzetting van uitbetalingen binnen het Impulsfonds. Zij kaartte aan dat Impulseo-steunpunten destijds werden opgericht om huisartsen aan te moedigen zich in regio’s te vestigen waar er een tekort aan huisartsen was. Daarna is er ook een administratieve ondersteuning gekomen voor huisartsen, voor zowel groeps- als solopraktijken.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info