Strengere aanpak tienerpooiers noodzakelijk

27/01/2016

Martine Taelman bevroeg vandaag minister van welzijn Jo Vandeurzen in het Vlaams parlement over het fenomeen “tienerpooiers” en gaf hem enkele suggesties voor een betere aanpak van deze problematiek.

“Loverboys” worden “tienerpooiers”.

De Vlaamse overheid heeft het vanaf nu niet langer over 'loverboys', een term die een te soft beeld van de daders geeft voor een zeer ernstig misdrijf. Voortaan wordt de term tienerpooiers gehanteerd: mensenhandelaars die tieners doelbewust aanhankelijk maken om hen vervolgens uit te buiten in de prostitutie. “Een terechte naamswijziging”, vindt Martine Taelman.

De slachtoffers worden steeds jonger.

De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen voerde op verzoek van de minister van welzijn een onderzoek naar de tienerpooiers. De resultaten werden recent bekend gemaakt. De afgelopen twee jaar zouden minstens 60 meisjes het slachtoffer zijn geworden van tienerpooiers. Wellicht zijn het er veel meer. In Nederland wijst een onderzoek uit dat er daar op jaarbasis meer dan 200 slachtoffers zijn. )De meisjes zijn tieners, maar ze worden jonger. Eén slachtoffer zou slechts 11 jaar zijn geweest. Het gaat om meisjes met een laag zelfbeeld die op zoek zijn naar aandacht, liefde en affectie. De aangiftebereidheid blijkt erg klein omdat de meisjes zich in eerste instantie niet zien als slachtoffer. De daders zijn tussen de 20 en 30 jaar, overwegend mannen met allochtone roots die werken in netwerken, zelfs internationaal. Ze ronselen hun slachtoffers aan schoolpoorten, aan de poorten van instellingen en via de sociale media. Child Focus klaagt aan dat de daders te weinig gedetecteerd worden. Martine Taelman deelt die visie.

De regering betrekt taxichauffeurs en hotelpersoneel.D

Op de vraag van Martine Taelman welke inspanningen worden geleverd om sneller deze slachtoffers en daders te detecteren en dus vroeger te kunnen ingrijpen, zeker nu blijkt dat ook zeer jonge meisjes slachtoffer zijn, antwoordde de minister dat hij onder meer taxichauffeurs en hotelreceptionisten wil aanmoedigen om verdachte situaties te melden. Deze beroepsgroepen zullen worden toegeleid naar de nog uit te bouwen website Tienerpooiers.be waar de signalen worden uitgelegd. Midden dit jaar komt er ook bijkomende capaciteit in de gemeenschapsinstellingen. Een vijftiental plaatsen in de bijzondere jeugdhulp wordt specifiek uitgerust voor deze slachtoffers, zodat ze er een zestigtal op jaarbasis kunnen helpen.

Integrale aanpak naar Nederlands model.

Martine Taelman is weliswaar tevreden met de voorstellen, maar denkt betere resultaten neer te zetten met een integrale aanpak naar Nederlands model. Partners uit het veiligheids- en zorgdomein werken hierbij samen. In Nederland spreekt men van “De handreiking Aanpak Loverboyproblematiek” die de stad Amsterdam uitwerkte en heden landelijk wordt toegepast. Het biedt gemeenten handvatten om tienerpooier-problematiek te herkennen en aan te pakken. Ook jeugdzorg, politie en scholen kunnen gebruik maken van de handreiking. In Nederland werden ook strengere straffen voor tienerpooierschap gestemd. Martine Taelman pleit ervoor dat België dit navolgt.

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info