Tientallen wooninitiatieven voor personen met een handicap op de helling

04/11/2015

Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) reageert met gemengde gevoelens op een schriftelijk antwoord dat zij kreeg van minister van Welzijn Jo Vandeurzen. “In het antwoord maakt de minister gewag van honderd aanvragen van alternatieve woonzorginitiatieven voor personen met een handicap, dat is gigantisch. De minister is de weg ingeslagen van de vermaatschappelijking van de zorg en dat juichen wij toe”, aldus Taelman.” We stellen samen met hem vast dat de mensen deze verantwoordelijkheid willen opnemen, daarvan zijn de 100 nieuwe aanvragen het bewijs." De liberalen willen dit enthousiasme capteren en vinden dat de minister hier moet op inspelen door er budgetten voor vrij te maken. Wij moedigen de minister aan om de ingeslagen weg verder te zetten en deze projecten kansen te geven door een deel van de middelen in zijn uitbreidingsbeleid vrij te maken voor de zorgfinanciering in deze nieuwe woonvormen. Laten we in Vlaanderen meer moeite doen om nieuwe werkvormen te begeleiden en hun levensvatbaarheid te evalueren. Deze mooie projecten mogen niet mislukken”, zo besluit Taelman. Ze zal de minister in de commissie Welzijn om uitleg zal vragen.

GiPSo moet meer zijn dan een schaamdoekje

Vlaanderen biedt via GiPSo (Gids voor Inclusieve Projecten en Sociaal Ondernemen) ondersteuning en begeleiding aan starters en projectgroepen die zelf duurzame woon- en dagbestedingsinitiatieven voor personen met een handicap willen oprichten. De minister heeft hiertoe zelf een oproep gelanceerd. Volgens het antwoord op de schriftelijke vraag van Taelman kreeg GIPSO +/- 100 projectaanvragen eind september. “Een erg positieve respons. Jammer genoeg lopen vele van deze initiatieven spaak omdat de zorgfinanciering niet volgt.”, zegt Martine Taelman. Dat wil zeggen dat men er niet in slaagt om voor de bewoners een PAB (in de toekomst PVF) te verkrijgen omwille van de schaarste van de middelen en ook omwille van het feit dat regionale prioriteitencommissies (RPC’s) slechts een financiële ondersteuning toekennen in situaties waarbij het netwerk ofwel volledig is weggevallen, ofwel zodanig uitgeput of ziek is dat het onmogelijk nog zorg kan opnemen.

Budget reserveren voor zorgfinanciering woonprojecten

“De hoogste prioriteitengroep moet voorrang krijgen, maar Open Vld dringt erop aan om een aantal budgetten van het uitbreidingsbeleid te reserveren voor personen met een handicap met hoogste ondersteuningsnood die in een soortgelijk project zitten. Open Vld vraagt eveneens om een betere opvolging en evaluatie van de projecten”, stelt Martine Taelman. ”De minister krijgt heel wat extra budget in de komende jaren. Open Vld verwacht dat de minister minstens een deel ervan voor dit soort projecten wil aanwenden.”

Privé initiatieven voor structurele opvang

We zien dat in Vlaanderen meer en meer dergelijke wooninitiatieven een opstart willen nemen en zo een antwoord bieden op het capaciteitstekort dat zich vandaag in Vlaanderen manifesteert ondanks de jaarlijkse extra budgetten die geïnvesteerd worden. De infrastructuur financieren ze dus met eigen middelen, dikwijls hun spaargeld. Voor de zorg hopen ze op middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Dat kan via toekenning van een PAB (persoonlijk assistentiebudget), dat, ten gevolge het nieuwe PVF decreet, een persoonsvolgend (cash)budget wordt vanaf volgend jaar. In beide gevallen gaat het over broodnodige middelen waarmee ze de zorg kunnen organiseren en financieren. Hiervoor moet een aanvraag ingediend worden en de beslissing wordt genomen in één van de provinciale prioriteitencommissies. Door de wachtlijsten blijken dergelijke initiatieven echter dikwijls niet in aanmerking te komen voor de toekenning van één of meerdere zorgbudgetten.

Ook projecten woongarantie en ondersteuningsgarantie koel onthaald

Bovenvermelde privé-initiatieven onderscheiden zich van de vijf projecten woongarantie /ondersteuningsgarantie die in de vorige legislatuur werden geselecteerd en wel een (beperkte) financiering genieten. Het is duidelijk dat deze laatste initiatieven niet volstaan om aan de vraag te voldoen, het financieel vaak ook zeer moeilijk hebben en heel veel inzet vragen van ouders die dikwijls al jaren van zware zorg achter de rug hebben. “Ook van deze projecten werd er volgens de minister nog geen evaluatie gemaakt”, aldus Taelman. “Open Vld is er voorstander van om deze projecten volop kansen tot slagen te geven en ervan te leren voor toekomstige projecten.”

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info