“Aanval ACV op dienstencheques onbegrijpelijk”

20/10/2015

Het verzoekschrift van ACV-secretaris Bart Netelbosch in het Vlaams Parlement rond de dienstencheques, is in het verkeerde keelgat beschoten bij Open Vld. “Onbegrijpelijk dat een vakbond uitgerekend het middel dat zoveel kansen op de arbeidsmarkt geeft aan de zwakkeren gebruikt om de strijd tegen commercialisering van de zorg te voeren,” zeggen Vlaams Volksvertgenwoordigers Martine Taelman en Bart Somers.

Vandaag behandelt de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement een verzoekschrift van vakbondsman Bart Vannetelbosch, nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten. Hij trekt van leer tegen de dienstencheques als een vorm van commercialisering van de zorg en trekt de kwaliteit van de dienstverlening in twijfel.

Wil ACV nieuwe wachtlijst?

Open Vld heeft ernstige bedenkingen bij dit politiek manoeuvre van de vakbondsman: “Vlaanderen wil mensen eerst een beroep laten doen op algemene diensten vooraleer specifieke diensten in te schakelen. Het is dus evident dat ouderen die zelf in staat zijn hun leven te organiseren beroep doen op dienstencheques en niet op gespecialiseerde diensten zoals deze van de aanvullende diensten voor gezinszorg. De noden en wachtlijsten zijn daar immers al groot genoeg,” zeggen Taelman en Somers. “Als we het pleidooi van ACV volgen, hebben we binnen de kortste keren er een nieuwe wachtlijst bij.”

Pleidooi pro domo

De aantijgingen van de vakbondssecretaris zijn niet min. Hij ziet poetsen bij ouderen als een vorm van zorgverlening. Volgens hem hebben deze mensen nood aan “een poetsvrouw/man die zich op zijn minst in het Nederlands kan behelpen en die de nodige opleiding genoot om met de problematiek van de zorgbehoevende, bijvoorbeeld dementie, om te gaan”. Volgens hem zijn dienstencheques dan ook een vorm van commercialisering van de zorg.

Open Vld wijst deze beschuldigende vinger resoluut af. “De aantijgingen van het ACV zijn stigmatiserend voor wie werkt met én gebruik maakt van poetshulp met dienstencheques. In Vlaanderen zijn er 89.000 dienstenchequewerknemers en 603.132 gebruikers, onder wie allicht een heel aantal ACV- leden,” aldus Taelman en Somers.

De échte reden van het ACV-initiatief is volgens de Open Vld’ers niet gespeend van enig eigenbelang: “Het lijkt er sterk op dat deze actie van het ACV in eerste instantie een pleidooi pro domo is. Het ACV wil vooral geld voor de zuilgebonden diensten voor aanvullende gezinszorg veilig stellen ten koste van de commerciële dienstenchequeondernemingen, die in één adem als bliksemafleider worden gebruikt.”

Vakbond gaat in tegen belangen van zwaksten op arbeidsmarkt

Taelman en Somers zijn vooral verontwaardigd omdat dit pleidooi van ACV regelrecht ingaat tegen de belangen van de zwaksten in onze samenleving. “Het zijn vooral de zwaksten in onze samenleving die via dienstencheques aan het werk zijn en dus een kas krijgen op onze arbeidsmarkt. Als we het pleidooi van ACV volgen zullen vele laaggeschoolden die vandaag werken, zonder job vallen en opnieuw afhankelijk worden van een uitkering. Het is daarom onbegrijpelijk dat een vakbond zoiets durft voor te stellen,” besluiten Taelman en Somers.

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info