120.436 kandidaat huurders wachten gemiddeld meer dan 3 jaar op een sociale woning

13/10/2015

Eind 2014 stonden minstens 120.436 kandidaat-huurders op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. De gemiddelde wachttijd bedraagt inmiddels 1122 dagen of meer dan drie jaar. Ook bij sociale verhuurkantoren is de wachtlijst opgelopen tot 34.684 dossiers. “Het zijn vooral alleenstaanden en alleenstaande ouders die hiervan de dupe worden”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) die de cijfers ontving in antwoord op een vraag aan de minister van Wonen.

10 wachtenden vs. 1 toegewezen woning

Het aantal mensen met een bescheiden inkomen dat bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of een sociaal verhuurkantoor (SVK) aanklopt voor het huren van een studio, woning of appartement in het Vlaamse Gewest, blijft stijgen. [1]

In het geval van SHM’s is de wachtlijst inmiddels opgelopen tot 120.436 kandidaat-huurders. In 2013 waren dat er nog 91.926, maar omdat de vorige Vlaamse Regering de inkomensgrenzen met 13% heeft verhoogd, vergrootte de doelgroep gevoelig. “Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de wachttijd verhoogd is van 1080 dagen in 2013 naar 1122 vorig jaar, waardoor de drie jaar inmiddels werd overschreden”, zegt Martine Taelman. “Bovendien werden vorig jaar 12.848 woningen toegewezen aan kandidaat-sociale huurders. De verhouding wachtenden ten aanzien van zij die een woning verwerven is dus iets minder dan 10 tegen 1.”

Communicerende vaten

Ook bij de SVK is wachten de boodschap. Eind 2014 waren er 34.684 openstaande dossiers. Eveneens een fikse stijging in vergelijking met de 18.748 wachtenden in 2013. De exacte wachttijd is helaas niet bekend. “We moeten ons wel bewust zijn van de wet van de communicerende vaten”, stipt Martine Taelman aan. “Vaak gaat het om dezelfde mensen die zich ook hebben ingeschreven bij een SHM, precies omdat ze weten dat de wachtlijsten daar zo lang zijn.”

Volgens Martine Taelman wordt het urgent om het unieke aantal kandidaat-huurders te kunnen bepalen. “Daartoe gebruiken we een tool om de statistieken te kunnen uitzuiveren”, zegt ze. Minister Homans beloofde beterschap met de introductie van een nieuw administratief softwarepakket , dat sinds dit jaar in gebruik werd genomen door 44 van de 48 sociale verhuurkantoren (SVK’s). “Tegen de helft van dit jaar werd een vergelijking verwacht, maar de minister geeft in haar antwoord nu mee dat die vergelijking tussen de wachtlijsten van de SVK’s en de SHM’s in voorbereiding is maar tot op heden nog niet werd uitgevoerd. Er werd evenmin en planning bekend gemaakt”, aldus Martine Taelman. “Ik hoop dat de minister vaart kan zetten achter de ingebruikname van deze tool. Meten is weten!”

Alleenstaanden zijn de dupe

Het viel Martine Taelman eveneens op dat het aandeel van de alleenstaanden bij de kandidaat-wachtenden op een sociale huurwoning groot is. “Het gaat in eerste instantie om alleenstaanden zonder kinderen, gevolgd door alleenstaande ouders. Voor deze groepen is eigendomsverwerving het moeilijkst. Van alleenstaande ouders is bovendien geweten dat ze een groter risico op armoede lopen”, legt Martine Taelman uit.

De Vlaams Volksvertegenwoordiger roept de minister op om prioritair aandacht te geven aan deze groep van alleenstaanden met en zonder kinderen. “Ik hoop dat de minister snel werk zal maken van haar voornemen om investeringen op de private huurmarkt te stimuleren zodat ook daar het aanbod van huurwoningen kan groeien. Tevens moeten we de barrières voor moderne samenlevingsvormen en het opdelen van het bestaand woonpatrimonium zo snel mogelijk opheffen.”

[1]

Kort samengevat huurt een SVK woningen op de private huurmarkt en wijst ze toe aan personen die ingeschreven zijn op hun wachtlijst op basis van een puntensysteem naargelang inkomen en huisvestingssituatie. Mensen met de hoogste woonnood komen eerst aan bod. De huurder betaalt dezelfde huurprijs aan het sociaal verhuurkantoor, als het SVK aan de eigenaar betaalt, eventueel verminderd met een huursubsidie als men in aanmerking komt. Een SHM heeft zijn eigen patrimonium die ze toewijzen aan personen die zijn ingeschreven op hun wachtlijst en dit in chronologische volgorde. De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen.

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info