Bestrijden van “loverboys” begint bij de weerbaarheid van het slachtoffer

08/10/2015

Tijdens de plenaire zitting van het Vlaams parlement werd er gedebatteerd over de aanpak van de beruchte ‘loverboys’ en de bescherming van hun slachtoffers. Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) pleit voor het inzetten op de weerbaarheid van de potentiële slachtoffers en liefst ook op de schoolbanken.

Ook meisjes uit doodnormale gezinnen zijn slachtoffer

“Het probleem van Belgische minderjarige meisjes die geronseld worden voor prostitutie door loverboys is zéér ernstig . Er heerst een perceptie dat vooral zwakbegaafde of kansarme meisjes ten prooi vallen. Niets is minder waar. Ik benadruk de urgentie van onderzoek en maatregelen voor dit maatschappelijk probleem. ” Het zijn de woorden van een gerenommeerd kinder- en jeugdpsychiater die dagelijks met beide voeten in dit veld staat. Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman kaartte dit vandaag aan tijdens een debat in de plenaire zitting.

Weerbaarheid is een deel van de oplossing

“Ik vernam tijdens een gesprek met deze psychiater dat het vaak heel gewone schoolgaande, normaal begaafde meisjes uit een doorsnee gezin zijn die óók in de loverboy-val trappen. Vaak gaat het over zéér jonge meisjes, 12 of 13 jaar”, stelt Taelman. “Een deel van de oplossing ligt volgens de psychiater bij het bekend maken van het fenomeen en vroeg aanleren en oefenen van weerbaarheid bij alle jongeren, evenals het correct omgaan met de sociale media. Er ligt hier een belangrijke taak voor de scholen. De minister van onderwijs antwoordde dat dat deels al gebeurt, maar ik vrees dat het voorlopig niet volstaat “

Meer crisisopvang is een andere belangrijke poot

Een ander deel van de oplossing bestaat in meer opvangplaatsen binnen een gesloten instelling om de meisjes te beschermen tegen zichzelf en ze zo uit de klauwen te houden van de kinderlokkers.

Recent beschreef de jeugdpsychiater een zeer concreet geval en ik citeer uit haar brief: "Ik vecht te lang durend tekort aan zorg voor een normaalbegaafd meisje van 15, wonend in een gewoon gezin met twee werkende ouders, altijd naar school gegaan, maar in handen gevallen van loverboys. Ze was dagenlang vermist, werd teruggevonden door de politie, kwam bij jeugdrechter en kinder-en jeugdpsychiater, verbleef in voorzieningen van kinder-en jeugdpsychiatrie en integrale jeugdhulp, maar telkens verdween ze opnieuw en vluchtte terug naar de bedrieglijke vriendelijkheid van de loverboy, waarna ze meteen weer werd uitgebuit tot ze er suïcidaal van werd. Zowel de ouders als het meisje werden wanhopig en mentaal uitgeput. Maandenlang hebben alle sectoren van jeugdzorg samen getracht een plaatsje te bemachtigen in een gesloten voorziening, helaas waren er wachtlijsten. Crisishulp, dit wil zeggen als je kind in gevaar is voor zichzelf of anderen, blijkt maandenlang onmogelijk. Dit maakt het moeilijk als ouders en als jongere om te blijven geloven in zorg. Dit maakt het eveneens moeilijk als zorgverlener om niet moedeloos te worden…”

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info