Ongebruikt overschot op loonbudget van Justitiehuizen van 1.149.000 euro

08/10/2015

Op de schriftelijke vraag van Martine Taelman (Open Vld) of er een oplossing bestond voor de aanwervingsstop bij de Justitiehuizen, antwoordde minister Vandeurzen dat er een overschot op het loonbudget is van 1.149.000 euro, dat hij binnenkort zal inzetten voor bijkomende aanwervingen. Martine Taelman is enerzijds verheugd over dat goede nieuws, maar anderzijds teleurgesteld dat de minister hier zo lang mee gewacht heeft.

In het kader van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid over de werking van de justitiehuizen overgedragen van de federale overheid naar de gemeenschappen. Deze overdracht ging gepaard met een overdracht van middelen en personeel. “Diverse gesprekken met directeurs van Justitiehuizen leren mij dat zij met veel begrip voor eventuele kinderziekten aan deze overstap begonnen”, zegt Taelman. “Maar dat er na 10 maanden nog altijd geen zicht was op personeelsbudgetten waarmee een personeelsstop gepaard ging, dat stootte langzaam maar zeker op onbegrip.”

Belangrijke justitiële taken blijven liggen.

Diverse bronnen wisten dat er voldoende middelen waren overgedragen om personeel te betalen. Alleen kwam er geen groen licht van de minister van welzijn om aan te werven. Justitiehuizen kregen te kampen met personeelsverloop dat zij niet konden vervangen. Hierdoor bleven belangrijke taken liggen. “Ik denk hierbij aan het opvolgen van mensen die vrij werden gelaten onder voorwaarden of het bezoekrecht onder toezicht”, aldus Taelman. “Dat gaat over straffeloosheid of over ouders die hun kinderen niet meer kunnen zien. Toch zaken die echt wel belangrijk zijn en grote gevolgen kunnen hebben voor een mensenleven.”

De minister bevestigde in zijn antwoord dat de middelen er inderdaad zijn. In vergelijking met het overgehevelde budget is er voorlopig een overschot op het loonbudget van 1.149.000 euro. De minister plant dit in te zetten voor bijkomende aanwervingen. Daartoe is reeds een procedure lopende.

“Dit antwoord is een opluchting”, besluit Taelman, “maar ik vind het toch een beetje zuur dat dat zo lang heeft moeten duren.”

Lees ook

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer

3,4 miljoen euro extra voorzien voor Impulseo voor 2018

artikel

Stopzetting uitbetalingen Impulseo

Tijdens de plenaire vergadering van 25 oktober jl., uitte Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) haar ongerustheid over de stopzetting van uitbetalingen binnen het Impulsfonds. Zij kaartte aan dat Impulseo-steunpunten destijds werden opgericht om huisartsen aan te moedigen zich in regio’s te vestigen waar er een tekort aan huisartsen was. Daarna is er ook een administratieve ondersteuning gekomen voor huisartsen, voor zowel groeps- als solopraktijken.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info