TOENAME DIEFSTALLEN LANDBOUWTUIGEN

30/09/2015

Vlaams Volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator Martine Taelman merkte in de Nederlandse pers op dat er sprake was van toename van het aantal diefstallen in boerderijen. Omdat zij vreesde dat dit ook in eigen land het geval was, bevroeg zij de ministers van Binnenlandse zaken en Justitie. Haar vrees bleek terecht. Uit de cijfers blijkt dat vooral dure landbouwvoertuigen worden geviseerd door de dieven.

Het betreft goed georganiseerde daderbendes die over de landgrenzen opereren en de dure landbouwtuigen elders verkopen, aldus Taelman. Minister Geens beaamt dit en spreekt van internationaal opererende rondtrekkende dadergroepen. Teneinde de daadwerkelijke vervolging van deze bendes te bewerkstelligen werden de laatste jaren diverse Internationale akkoorden gesloten met de landen van waaruit deze bendes opereren. De Minister licht de diverse maatregelen uitvoerig toe.

Bij het antwoord is een gedetailleerd overzicht over de laatste jaren welke landbouwtuigen in het bijzonder worden geviseerd (zie link).

Zoals Taelman vreesde worden in ons land net als in Nederland vooral dure tractoren geviseerd door deze dievenbendes: “Deze landbouwtoestellen zijn uiterst gesofistikeerd en dus ook bijzonder duur. De diefstal van deze toestellen is een ramp voor de desbetreffende boeren. Ik ben dan ook tevreden dat politie en Justitie deze daderbendes die opereren vanuit Oost -Europa tot in de landen van oorsprong opspoort en dat met deze landen heden verdragen zijn afgesloten om de heling van deze gestolen goederen te voorkomen. Het betreft onder meer spiegelonderzoeken, recuperatie van vermogens en gezamenlijke onderzoekteams. Gezien de zware gevolgen voor de getroffen landbouwers moet hier blijvend tegen worden opgestreden door politie en justitie.”. Ik meen dat we als overheid extra inspanningen kunnen doen wat betreft preventie en ondersteuning naar beveiliging toe, besluit Taelman. Dit laatste zal ik dan ook voorleggen aan de bevoegde ministers.

Lees ook

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer

3,4 miljoen euro extra voorzien voor Impulseo voor 2018

artikel

Stopzetting uitbetalingen Impulseo

Tijdens de plenaire vergadering van 25 oktober jl., uitte Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) haar ongerustheid over de stopzetting van uitbetalingen binnen het Impulsfonds. Zij kaartte aan dat Impulseo-steunpunten destijds werden opgericht om huisartsen aan te moedigen zich in regio’s te vestigen waar er een tekort aan huisartsen was. Daarna is er ook een administratieve ondersteuning gekomen voor huisartsen, voor zowel groeps- als solopraktijken.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info