Voldoende opvangcapaciteit voor minderjarigen in nood blijft het sluitstuk

02/07/15

In het laatste parlementaire debat van dit werkjaar pleitte Vlaams volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) er bij minister Vandeurzen voor om te voorzien in een snelle uitbreiding van het aantal opvangplaatsen voor minderjarigen in nood. Dat dit wel degelijk mogelijk is, werd reeds eerder bewezen in de strafinrichting in Merksplas.

Recent berichtte de pers over twee minderjarige meisjes –slachtoffers van de zogenaamde “loverboys”- die enkele nachten doorbrachten in een politiecel. Omdat er andermaal geen plaats was in een geschikte jeugdinstelling. Het lokte een debat uit in de laatste Vlaamse plenaire vergadering van het werkjaar. Meerderheid en oppositie suggereerden tal van oplossingen aan minister Vandeurzen, die er wel oren naar had. De Minister zelf bevestigde dat er nog deze maand bijkomende opvangplaatsen gerealiseerd worden in De Zande in Ruislede voor jongens. In de instelling voor meisjes in Beernem zijn de werken nog aan de gang en is het langer wachten.

Martine Taelman: “Ik erken dat er inspanningen geleverd worden om bijkomende jeugdopvang te realiseren en dat het tijd kost. Maar ik ben er van overtuigd dat er snellere tussenoplossingen mogelijk zijn. Zeker wat de meisjes betreft, moeten we ervoor zorgen dat er buffercapaciteit is om te vermijden dat er opnieuw jonge meisjes een nacht moeten doorbrengen in een politiecel. We zagen in een recent verleden dat het kan, bijvoorbeeld in de gevangenis van Merksplas waar voor geïnterneerden in een aantal maanden tijd extra capaciteit is gerealiseerd.”

Zowel de minister als de parlementairen spraken ook over andere oplossingen, zoals een snellere uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen, een masterplan voor alle gemeenschapsinstellingen, de mogelijkheden die het private aanbod kan opleveren en tenslotte een grondig gesprek met de magistratuur.

Martine Taelman: “Ik juich al deze initiatieven toe. Ze zijn stuk voor stuk nuttig. Maar volgens mij zal een jeugdrechter een meisje van dertien of veertien jaar oud niet zomaar in een gesloten setting plaatsen. Hij doet dat omdat hij oordeelt dat het dossier dat vereist. De capaciteit zal dan ook altijd het sluitstuk blijven.”

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info