Integrale jeugdhulp: “Verontrustende situaties moeten sneller opgemerkt worden”

15/06/2015

In de Vlaamse commissie Welzijn kreeg Martine Taelman (Open Vld) tot haar grote tevredenheid een duidelijk engagement van Minister Vandeurzen om te vereenvoudigen en meer vertrouwen te geven aan de expertise van het werkveld binnen integrale jeugdzorg om overlap en dubbel werk te vermijden.

Een van de pijnpunten die tijdens de hoorzittingen duidelijk naar voren kwam, was de inschatting van verontrusting. Vorming en training rond verontrusting en beroepsgeheim bleken niet voldoende. Overleg met justitie en politie die over belangrijke informatie over mogelijke risico’s beschikken, blijkt op het terrein moeizaam te verlopen. Het is dan ook goed dat dit overleg zal verscherpt worden. Projecten zoals het Protocol van Moed en CO3 hebben reeds geruime tijd hun waarde bewezen. We zijn dan ook tevreden dat de Minister deze projecten wil institutionaliseren. Open Vld vraagt dat hier snel werk van gemaakt wordt.

Martine Taelman: "De tijd om nog veel voor te bereiden en te studeren is voorbij. De examens zijn bezig".

Aangaande de belangrijke rol die de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) spelen dringt Open Vld aan dat de resultaten van de audit die op dit ogenblik loopt, in een gemeenschappelijke zitting van de commissies onderwijs en welzijn zullen besproken worden. De gestegen werkdruk door oa IJH binnen de CLB's zal door deze audit in kaart gebracht worden en kan het parlement en de ministers van welzijn en onderwijs de nodige data leveren om een aantal zaken te reorganiseren.

Jo de Ro: "De samenwerking tussen onderwijs en welzijn is cruciaal. Hoe sneller we preventief kunnen optreden en bij de jongste kinderen problemen kunnen detecteren en remediëren, hoe meer we problemen op latere leeftijd kunnen vermijden. De rol van CLB's is enorm belangrijk. We moeten er dus over waken dat ze kwaliteit kunnen bieden."

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info