Wettelijk vertegenwoordigers voortaan vertegenwoordigt in Agentschap Personen met een Handicap

10/02/15

De bevoegde commissie Welzijn van het Vlaams parlement nam vandaag een voorstel van decreet aan van Vlaams volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) dat voorziet in een uitbreiding van de vertegenwoordigers binnen het Agentschap voor Personen met een Handicap. Het voorstel werd mede-ondertekend door Tine Van Der Vloet, Vera Jans, Lies Jans, Katrien Schryvers en Caroline Croo.

Het decreet van 25 april 2014 voorziet dat twee derde van de leden van de raden van bestuur van organisaties die personen met een handicap bijstaan bij de besteding van een cashbudget of aanwending van een zorgvoucher moet bestaan uit personen met een handicap.

De samenstelling van de raden van bestuur werd destijds ingevoegd bij amendement vanuit de terechte bekommernis dat de structurele inbreng van en sturing door ervaringsdeskundigen (personen met een handicap), zoals vandaag bestaat bij budgethoudersverenigingen, zou worden behouden. In de praktijk stelde zich hier echter een probleem omdat in de praktijk niet alle personen met een handicap juridisch deel kunnen uitmaken van een raad van bestuur.

Taelman: "Bij het amendement werd vergeten dat een aantal personen met een handicap omwille van hun juridisch statuut niet zelf beslissingen kunnen nemen. Het gaat meer bepaald om personen met een handicap die (verlengd)minderjarig zijn. Nochtans is het essentieel dat ook deze groep vertegenwoordigd kan worden, en dit meer bepaald bij monde van hun wettelijke vertegenwoordigers. Deze wettelijke vertegenwoordigers (vaak ouders of familieleden van verlengd minderjarigen of van personen met een geestelijke handicap) hebben immers heel wat expertise opgedaan. Het is dan ook essentieel dat hun vertegenwoordigers tevens deel kunnen uitmaken van de raden van bestuur die oordelen over de besteding van cashbudget, de aanwending van de voucher en de ondersteuning van zorg en ondersteuning en de onderhandelingen met vergunde aanbieders."

Na de goedkeuring in de commissie zal de komende weken tevens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement stemmen over het voorstel.

Lees ook

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer

3,4 miljoen euro extra voorzien voor Impulseo voor 2018

artikel

Stopzetting uitbetalingen Impulseo

Tijdens de plenaire vergadering van 25 oktober jl., uitte Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) haar ongerustheid over de stopzetting van uitbetalingen binnen het Impulsfonds. Zij kaartte aan dat Impulseo-steunpunten destijds werden opgericht om huisartsen aan te moedigen zich in regio’s te vestigen waar er een tekort aan huisartsen was. Daarna is er ook een administratieve ondersteuning gekomen voor huisartsen, voor zowel groeps- als solopraktijken.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info