420 meldingen van ouderenmishandeling in 2013

23/01/15

De afgelopen weken bereikte ons heel wat nieuws van geweld tegen ouderen in onze buurlanden. Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) vernam van bevoegd minister van Welzijn Vandeurzen dat in 2013 ook in Vlaanderen 420 meldingen waren van ouderenmishandeling. Taelman pleit voor meer sensibilisering.

Geweld op ouderen neemt toe
Recent werd in Nederland een studie onthuld waaruit blijkt dat ouderen steeds vaker het slachtoffer zijn van geweld. Dat gebeurt zowel thuis, door familieleden bijvoorbeeld, maar ook door thuisverzorgers of in verzorgingstehuizen. Ook in Engeland kwamen recent enkele schandalige praktijken aan het licht in een verzorgingstehuis. Uiteraard zijn deze berichten alarmerend dus wilde Martine Taelman graag weten of deze tendens ook in België waarneembaar was.

420 meldingen van ouderenmishandeling in 2013 in Vlaanderen 
In Vlaanderen worden de meldingen inzake ouderenmis(be)handelingen geregistreerd op 2 vlakken: enerzijds registreerde het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO, dit centrum richt zich tot hulpverleners) 388 meldingen in 2013. Anderzijds werd, in een breder kader, in 2012 een algemeen nummer geïnstalleerd (de hulplijn 1712 Misbruik, Geweld en Kindermisbruik) waar burgers terecht kunnen met hun vragen inzake geweld, misbruik en kindermishandeling. In 2013 werden via dat nummer 32 meldingen geregistreerd waarbij de aard van de problematiek oudermis(be)handeling betreft. “Dat gaat toch over gemiddeld 8 meldingen per week, beslist niet weinig”, zegt Taelman. Wat doet onze regering hier concreet mee?

Een ouderenbeleidsplan, een risico-taxatie-intrument en de woonzorglijn 
Vlaanderen beschikt momenteel over een ouderenbeleidsplan dat werd opgemaakt in 2009. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor een nieuw ouderenbeleidsplan voor de periode van 2015-2020. Verder heeft Vlaanderen in 2012 een Risico-Taxatie-Instrument (RITI) ontwikkeld voor hulpverleners. Dit instrument is een korte en praktijkgerichte checklist en werd geïmplementeerd in de thuiszorg en de sociale diensten van de OCMW’s. Het is de bedoeling om het gebruik ervan uit te breiden naar de ziekenhuizen, vrijwilligersorganisaties en woonzorgcentra. Tenslotte is er de Woonzorglijn waar burgers terecht kunnen voor informatie, maar ook een klacht kunnen neerleggen omtrent allerlei zake binnen het kader van de doelgroepen van het woonzorgdecreet.

“De genomen maatregelen zijn alvast een goed begin”, aldus Taelman. “Toch is er meer mogelijk en ik dring er ook op aan, zeker nu de tendens tot geweld op ouderen toeneemt. In Nederland bestaat er een actieplan “Ouderen in veilige handen, alsook periodieke voortgangsrapportages “geweld in afhankelijkheidsrelaties”. Onze Noorderburen gaan zelfs zo ver dat personeel in de zorgsector op een zwarte lijst kan worden gezet. Dat laatste is natuurlijk verregaand. Ten slotte maakte hun regering het in 2012 mogelijk om zwaardere straffen uit te spreken bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, dus ook in geval van geweld tegen ouderen. Daar zijn best zinvolle maatregelen bij die het overwegen waard zijn bij de opmaak van het nieuwe beleidsplan.”, volgens Taelman.

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info