Alleen mínder regels kunnen 47.000 kinderopvangplaatsen redden

21/01/15

We stelle vandaag vast dat heel wat zelfstandige onthaalouders er nog voor 2017 de brui willen aan geven. Vandaag bevroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) bevoegd minister van welzijn Vandeurzen. “We hebben dringend nood aan meer opvangplaatsen. Als blijkt dat teveel regels en financiële onhoudbaarheid onthaalouders doen afhaken, is dringend bijsturing van het decreet noodzakelijk.”, aldus Taelman.

Ondernemerschap in zorg stimuleren, niet ontmoedigen
In het regeerakkoord van de Vlaamse meerderheid wordt er in belangrijke mate gesproken over méér vertrouwen geven, ook aan ondernemerschap. De regering heeft de intentie om ondernemerschap in de zorg te stimuleren. “Wanneer de praktijk echter uitwijst dat een decreet –hoe goed bedoeld ook- het probleem niet oplost en ondernemerschap vooral ontmoedigt, dan dringt een snelle bijsturing zich op”, stelt Martine Taelman.

Het nieuwe decreet (2014) was de druppel
Het nieuwe decreet kinderopvang, sinds april 2014 (vorige regering) in voege, brengt niet minder maar meer regels. Voortaan moeten onthaalouders bijvoorbeeld ook voorzien in een evacuatieplan, een risico-analyse, een klachtenprocedure en tevredenheidsenquête en zijn er tenslotte diplomavoorwaarden. Redenen te over voor velen om de handdoek in de ring te gooien. Vandaag worden 47.000 kinderen opgevangen door onthaalouders. Voor deze opvangplaatsen is er een grote onzekerheid.

Ouders zijn de beste kwaliteitscontroleurs
“Ik begrijp de intentie achter het decreet”, stelt Taelman. “Dat is veiligheid en kwaliteit waarborgen. De vraag is echter of Vlaanderen niet té ver is gegaan in het opleggen van bijkomende voorwaarden zonder rekening te houden met de haalbaarheid aan de basis waardoor we nu geconfronteerd worden met verlies aan opvangplaatsen op een moment dat we net meer plaatsen nodig hebben? Kunnen we er niet op vertrouwen dat vooral ouders de eerste kwaliteitscontroleurs zijn? Zeker bij onthaalouders kom je dagelijks aan huis om je kostbaarste bezit af te geven. Zijn zij niet de eerste die vertrouwen moeten geven?”

Bijsturing dringt zich op
In zijn antwoord erkent minister Vandeurzen dat er een probleem is en dat bijsturing wellicht nodig is. Open Vld vraagt dat dit snel gaat om te vermijden dat nog meer onthaalouders afhaken.” Het is niet 5 voor 12, het is al lang 12 uur.”, aldus nog Taelman.

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info