Niet doorgeven van adoptiedossiers moet strafbaar worden

23/12/14

Begin december werden er hoorzittingen gehouden in de commissie welzijn van het Vlaams Parlement om het systeem van gedwongen adoptie in de jaren zeventig en tachtig bloot te leggen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) heeft een voorstel van decreet klaar dat binnenlandse adoptie beter regelt. Zij maakt zich sterk er een draagvlak binnen de meerderheid voor te vinden. “Mensen die in de toekomst de regels rond adoptie aan hun laars lappen mogen zich aan ernstige straffen verwachten,” aldus Martine Taelman.

De hoorzittingen brachten veel opheldering over waar in het verleden het schoentje wrong bij de binnenlandse en dan vooral gedwongen adopties. Vooral het feit dat zoveel dossiers plots integraal verdwenen blijken te zijn, heeft verregaande gevolgen voor alle betrokkenen die vandaag op zoek zijn en wellicht nooit meer zullen vinden. Dat mag nooit meer gebeuren. Martine Taelman (Open Vld) heeft eerder haar strepen al verdiend met uitstekende wetgeving rond buitenlandse adoptie (toen nog een federale materie) en wil vandaag hetzelfde bereiken voor binnenlandse adoptie (Vlaamse materie). Zij heeft vandaag een voorstel tot decreet voorbereid en zoekt nu binnen de meerderheid de beste manier om dit te verwezenlijken.

“Naar aanleiding van de verplichte adopties zoals in het Lommelse tehuis Tamara engageerde de Kerk zich om nog bestaande dossiers over te dragen aan Kind en Gezin en de Vlaamse adoptieambtenaar zou de taak op zich nemen om inzagerecht te verschaffen in de dossiers. Dit is een goed stap, maar eigenlijk hadden die dossiers al lang geleden moeten overgedragen zijn. Ik wil dit in de toekomst voorkomen. Vandaar mijn initiatief”, aldus Martine Taelman.

Het voorstel wijzigt het decreet van 3 mei 1989 dat de erkenning van adoptiediensten regelt. Voor buitenlandse adoptiediensten is het vandaag reeds zo dat zij, eens de adoptie gerealiseerd, binnen de 4 maanden een kopie van het adoptiedossier overmaken aan het Vlaams Centrum voor Adoptie. Bovendien bevat het decreet interlandelijke adoptie –dat destijds tot stand kwam dankzij een initiatief van Open Vld-parlementslid Koen Helsen- een strafsanctie voor alle personen die in het bezit waren van adoptiedossier en ze niet overmaakten aan het Vlaams Centrum. Dat moet voor binnenlandse adoptie op zijn minst ook zo zijn.

Ik wil garanderen dat voor nieuwe adoptiedossiers van meet af aan een kopie aan de Vlaamse adoptieambtenaar wordt overgemaakt. Voor nieuwe adoptiediensten wordt dit zelfs een erkenningsvoorwaarde. Zodat er tenminste altijd een spoor en mogelijkheid tot inzage voor alle betrokkenen bestaat, want dat blijkt vandaag een grote behoefte te zijn bij alle slachtoffers van de gedwongen adoptie. Ook voor de binnenlandse adopties wil ik voorzien in een strafsanctie voor al wie zijn oude dossiers niet overmaakt aan het Vlaams Centrum.

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info