Meer investeren in zorg en minder in stenen

03/12/14

Recent stonden de kranten bol van onrustwekkende berichten dat de opvang in rusthuizen tot 20% duurder gaat worden. “Dat is voorbarig”, zegt Martine Taelman, Vlaams Volksvertegenwoordiger. Zij roept de sector op om van de financiële uitdagingen gebruik te maken het welzijnsmodel in Vlaanderen te hervormen. “In plaats van de factuur voor de zorgbehoevende simpelweg te verhogen, moeten we durven kiezen voor hervormingen die de zorgsector efficiënter maken, zonder te raken aan de kwaliteit van de zorgverlening.” Taelman vraagt in de eerste plaats een hervorming van het huidige subsidiesysteem voor de bouw van zorginstellingen

Schaf VIPA-systeem af
Een eerste hervorming dringt zich op bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Dat fonds geeft subsidies aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. “In de praktijk stellen we echter vast dat bouwen mét VIPA duurder is en langer duurt dan zonder,” zegt Taelman. Een HIVA-studie van de KUL uit 2012 toont aan dat de bouwkost per vierkante meter mét VIPA-subsidies 31% hoger ligt en dat het verschil in kostprijs per bed zelfs 60% bedraagt.

En dat terwijl heel veel initiatiefnemers –zowel commerciële, maar ook VZW’s en openbare besturen- er in slagen om kwalitatief te bouwen zonder subsidies. “En het belangrijkste is dat dit niet resulteert in hogere dagprijzen voor de gebruikers. Evenmin werken zij met minder verzorgend personeel,” zegt Taelman. “Prijs en kwaliteit zijn perfect vergelijkbaar.”

Taelman pleit er daarom voor om bij het ontwikkelen van nieuwe formules terdege rekening te houden met de conclusies van het HIVA-rapport. We zitten in tijden waar er veel zorgnoden zijn en weinig middelen. Open Vld wil vooral een systeem waarbij er geen verspilling is van middelen en dus vragen we dat met open geest gekeken wordt naar alle mogelijkheden. Europa treedt ons hierin bij.

Martine Taelman: “Veel directeurs in de welzijnssector bouwen veel liever zonder VIPA. Dan staat hun gebouw recht in één jaar in plaats van 8 jaar en kost het hen tot de helft minder. Denken we maar aan de verplichting om tot 2% te investeren in kunst (deze meerkost werd dan nog niet meegenomen in de vermelde HIVA-studie). Zo werd er de afgelopen 5 jaar met de overheidssubsidie exact 8.996.560€ aan kunst besteed. Het is toch contraproductief dat bouwen met overheidssubsidies zorgt voor een substantiële meerkost zonder dat het resulteert in betere zorg. Dat oude financieringsmodel moeten we in vraag durven stellen. Mijn voorstel is: schaf de VIPA-subsidies en de bijhorende regeltjes af. Het lijkt mij logischer dat de maatstaf om subsidies te verdienen de geleverde kwaliteit in zorg is. Daarom moeten we niet langer hoofdzakelijk investeren in stenen, maar wel in mensen. Goed gecoördineerde persoonsgebonden financiering en thuiszorg zijn voor Open Vld de beste oplossing. Het voorkomt de aangekondigde prijsstijgingen, geeft de mensen meer vrijheid over de oplossing die zij verkiezen en het is minder duur voor de staat, een win-winsituatie dus” besluit Taelman. “ Wat mijns inziens wel een acuut probleem is, is het ontbreken van RVT-middelen (rust- en verzorgingstehuizen). De gevreesde prijsstijgingen zullen zich daadwerkelijk voordoen bij die woonzorgcentra die geen RVT-financiering krijgen. Wij vragen voor dit laatste aandacht van de minister."

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info