Negen OCMW-diensten gezinszorg dreigen ten onder te gaan

19/11/14

Het decreet van 23/12/1986 bepaalt dat gebouwen die geheel of gedeeltelijk met Vlaamse overheidssubsidies opgetrokken of verbouwd zijn tot 2% van het subsidiebedrag moeten spenderen aan hedendaagse kunst. De afgelopen 5 jaar is er alleen al binnen welzijn 8.996.560€ op deze manier besteed. “Het achterliggende idee is goed, want kunst werkt helend”, stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld), “maar of welzijn daar nu noodgedwongen zoveel moet aan uitgeven in tijden van schaarste, lijkt me zeer voor discussie vatbaar” .

Naar aanleiding van een krantenartikel over kunstinvesteringen in Vlaamse ziekenhuizen, stelde Martine Taelman een schriftelijke vraag aan bevoegd minister van welzijn Jo Van Deurzen. In het artikel prijst men dat heel wat ziekenhuizen een aardig kunstpatrimonium hebben opgebouwd. Omdat het moet van de overheid maar ook omdat het helend werkt. Maar tot welke prijs is dat verantwoord?

VIPA subsidies
Als agentschap van de Vlaamse overheid verleent het VIPA financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. Dat heeft tot doel voorzieningen betaalbaar te maken en te laten beantwoorden aan de hedendaagse eisen inzake woon- en zorgcomfort. Maar ook deze subsidies vallen onder het eerder genoemde decreet. Vanaf toegekende subsidies van 250.000€ moet 2% (= min. 5000€) naar hedendaagse kunst gaan, tussen de 250.000€ en 1,25 miljoen € gaat het om 1,5% (of max 18.750€). Boven de 2,5 miljoen € wordt dat tenslotte 0,5% (of minimum 12.500€). Zo werd er de afgelopen 5 jaar exact 8.996.560€ aan kunst besteed, aldus minister Van Deurzen.

Helend, maar tot welke prijs?

De achterliggende idee is dat enerzijds kunst helend werkt en anderzijds de Vlaamse kunstenaar op deze manier meer kansen krijgt. “Ik sta achter dit idee”, verklaart Taelman, “maar niet tot elke prijs. Enerzijds valt de kunstinvestering meestal onder de wet op openbare aanbesteding, waardoor de investering internationaal gebeurt en dus niet noodzakelijk ten goede komt aan lokale kunstenaars. Anderzijds kan je met dit bedrag ook tegemoet komen aan heel wat schrijnende situaties die vandaag nog bestaan in de zorgsector. In tijden van schaarste en wachtlijsten is dit wel een hoog bedrag. Mijn voorstel zou zijn om het idee om kunst te tonen te behouden, maar de bouwheren vrij te laten in het te besteden bedrag en hen de kans te geven om er creatief mee om te springen, zoals ook de niet-gesubsidieerde welzijnsinstellingen doen. Zij organiseren vernissages, tentoonstellingen of workshops, die niet noodzakelijk veel geld kosten of gefinancierd worden door privésponsors en waar de betrokken kunstenaars toch beter van worden.”

Lees ook

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer

3,4 miljoen euro extra voorzien voor Impulseo voor 2018

artikel

Stopzetting uitbetalingen Impulseo

Tijdens de plenaire vergadering van 25 oktober jl., uitte Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) haar ongerustheid over de stopzetting van uitbetalingen binnen het Impulsfonds. Zij kaartte aan dat Impulseo-steunpunten destijds werden opgericht om huisartsen aan te moedigen zich in regio’s te vestigen waar er een tekort aan huisartsen was. Daarna is er ook een administratieve ondersteuning gekomen voor huisartsen, voor zowel groeps- als solopraktijken.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info