Gezinshulp is vandaag vooral ouderenzorg

15/10/2014

Martine Taelman : “Gezinshulp is vandaag in hoofdzaak ouderenzorg. Willen we werk maken van vermaatschappelijking van de zorg voor diverse doelgroepen, dan zullen we vooral moeten inzetten op flexibiliteit en continuïteit van de dienstverlening.”

Ondanks wat de naam “gezinshulp” doet vermoeden is het vandaag vooral ouderenzorg. Uit een recent antwoord op de vraag van Martine Taelman aan minister Vandeurzen blijkt dat van de 16,13 miljoen uren gezinszorg er 12,2 miljoen uur besteed wordt aan bejaarden.

Deze Vlaamse regering zet zwaar in op vermaatschappelijking van de zorg. Dat betekent dat mensen met zorgnoden –ouderen, personen met een handicap, personen met geestelijke gezondheidszorgproblemen- in eerste instantie beroep moeten doen op de reguliere sector. Gezinszorg speelt hierbij een cruciale rol.

Van de 16,13 miljoen uren gezinszorg gaat 961.356 uren naar zorg voor personen met een handicap en 616.407 uren naar een invaliden of zieke mensen.

Die cijfers tonen aan dat ouderen de weg naar gezinshulp vlot vinden, maar dat dit veel minder het geval is voor personen met een handicap, invaliden of zieke mensen. Er ligt dus een heel veld open voor de gezinshulp van de toekomst.

Wil gezinszorg die ambitie waarmaken, dan impliceert dit ook dat we de regels inzake flexibiliteit zullen moeten aanpassen en dat de die diensten gezinszorg van continuïteit een erezaak moeten maken. Alleen dan heeft de vermaatschappelijking van de zorg een kans op slagen.

Uit het antwoord bleek trouwens ook dat één uur gezinshulp inclusief verplaatingsonkosten en omkadering gemiddeld 30,42 euro per uur kost. Ouderen betalen gemiddeld 5,69 euro per uur, personen met een handicap 4,87 euro en invaliden of zieke mensen 6,50 euro.

Lees ook

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer

3,4 miljoen euro extra voorzien voor Impulseo voor 2018

artikel

Stopzetting uitbetalingen Impulseo

Tijdens de plenaire vergadering van 25 oktober jl., uitte Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) haar ongerustheid over de stopzetting van uitbetalingen binnen het Impulsfonds. Zij kaartte aan dat Impulseo-steunpunten destijds werden opgericht om huisartsen aan te moedigen zich in regio’s te vestigen waar er een tekort aan huisartsen was. Daarna is er ook een administratieve ondersteuning gekomen voor huisartsen, voor zowel groeps- als solopraktijken.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info